Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Arme kant van Pekela Arme kant van Pekela

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep van de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken.

Op initiatief van het Beraad van Kerken Pekela tezamen met enkele politieke partijen is een plaatselijk werkgroep actief in de gemeente Pekela. De Arme Kant, afdeling Pekela. Juist in een gemeente als Pekela wil deze werkgroep aandacht blijven vragen voor het armoede vraagstuk van veel van de inwoners van Pekela. Maar het blijft niet alleen bij het steeds weer op de kaart zetten van het armoede vraagstuk maar er ook daadwerkelijk iets aan te doen.
Wekelijks worden erop twee uitgifte punten gezinnen en alleenstaanden voorzien van een aanvullend pakket levensmiddelen verstrekt door de voedselbank Oldambt. In het besef dat dit pakket nauwelijks tegemoet komt aan het begrip gezond en verstandige voeding, vult de Arme Kant Pekela dit aan met versproducten.
De afgelopen periode is de behoeften duidelijk gegroeid. De crisis is duidelijk merkbaar aan de toenemende vraag naar aanvullende pakketten. Momenteel ontvangen circa 60 huishoudens een dergelijk pakket. Zoveel mogelijk worden deze huishoudens gestimuleerd om gebruik te maken van aanvullende voorzieningen zoals st. Leergeld, Participatiefonds, etc.
In uitzonderingsgevallen wordt er ook begeleid in de sfeer van schuldhulpverlening, maar alleen als voorliggende voorzieningen om welke reden dan ook niet toereikend zijn.
De werkgroep ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente Pekela en is afhankelijk van giften. De vrijwilligers werken allemaal Pro Deo en ontvangen geen enkele vergoeding voor dit werk.
U begrijpt, willen wij dit werk voortzetten dan is elke gift groot of klein welkom.
Ons banknummer is: NL42 INGB 0007 4627 35 tnv de Arme Kant Pekela

Voedselbank Oldambt


 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst, 1e Advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 2e Advent
datum en tijdstip 06-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 3e Advent
datum en tijdstip 13-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

 
Actief oud is goud. Met Hilbrand Buist

Naar nieuws
 
Terugkijken opgenomen kerkdiensten
  Afspelen Paasdienst
  Afspelen dienst 10 mei
  Afspelen Pinksterdienst
 
Sjaloom oktober 2020, digitaal
 
Deurcollecte 2e half jaar 2020

Meer informatie 
 
Nieuws pagina
05/01 Overhandiging cheque 2019
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom oktober 2020
1/11   Symbolische schikking 1 Nov.
 
Project 2020, Werkgroep ontwikkelingshulp

 Meer informatie 
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Kerk & Belasting
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
Programma "Over de Brug" 2020

 Meer informatie
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.