Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Programma "OVER DE BRUG" Programma "OVER DE BRUG"


Bezinning en Cultuur van de protestantse gemeenten in de regio’s Oldambt en Westerwolde wordt aangeboden onder de naam “Over de Brug”.

De brug die bij de 9e editie van dit programmaboekje op de omslag te zien is komt uit Nieuweschans of zoals deze plaats sinds 2009 heet, Bad Nieuweschans.

Deze brug verbindt het centrum van Bad Nieuweschans met het kuuroord waar deze plaats zijn naam aan te danken heeft. Een plek voor ontspanning en recreatie en bevorderlijk voor de gezondheid. Dat komt dicht in de buurt met wat we in ons programma nastreven. Bezinning betekent even een pas op de plaats maken en stilstaan bij wat wezenlijk is. Tijd om na te denken en tijd om op verhaal te komen. Maar het is niet alleen stilstaan. Ook beweging moedigen we aan, maar dan op een bijzondere manier. Beweging van binnen door ruimte te maken voor nieuwe inzichten en denkbeelden. Beweging van buiten door te wandelen, te dansen en te reizen. Onderweg is er alle gelegenheid om van cultuur te genieten en op waarde te schatten. We zijn er van overtuigd dat we daarmee een bescheiden bijdrage leveren aan zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. Daarnaast staan we open voor het kwetsbare in mensen. Dat komt tot uitdrukking in ontmoeting en aandacht voor wat mensen meemaken. Het kan er dan zo maar van komen dat we een tijdje een reisgenoot van iemand worden. Daar wordt niemand minder van.

Terugtrekken en terugkeren

De brug in Bad Nieuweschans leidt van de bewoonde wereld naar het kuuroord en andersom. Beide richtingen zijn belangrijk. De ene richting leidt tot terugtrekken, de andere tot terugkeren. Daarin wordt iets van het leven zelf zichtbaar. We ademen in en we ademen weer uit. We doen inspiratie op om vervolgens weer creatief te kunnen zijn.

Als kerken kennen we een lange traditie waar het gaat om plaatsen van bezinning. De kerkelijke ruimtes en rituelen maken daar deel van uit. Daarom stellen we deze ruimtes graag open en ook onze rituelen zijn bedoeld om mensen bij te staan in de verschillende fases van hun leven. We koesteren onze traditie, maar weten tegelijk dat de kerk geen doel op zichzelf is. Tijd om je terug te trekken is mooi en belangrijk, maar is bedoeld als hulp bij het terugkeren in de wereld van alledag. In die wereld gaat het om maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit met wie op hulp aangewezen is. Ons programma is niet expliciet gericht op diaconale taken, maar zal die waar mogelijk aanmoedigen.

Iedereen welkom!

Om meedoen makkelijker te maken ziet u voor iedere maand de agenda aan de rand van elke pagina en voorin het boekje zijn de namen te vinden van alle medewerkers en samenstellers. Bij hen kunt u terecht voor informatie en aanmelding. We hopen in ieder geval dat veel mensen mee zullen doen. Meer en meer blijkt dat samen iets doen aanstekelijk werkt en dat grenzen heel betrekkelijk zijn. Wie zich uitgenodigd voelt is welkom. Belangstelling voor elkaar is het belangrijkst. Dan komen we vanzelf uit bij de cultuur en levensbeschouwing, waarin we opgegroeid zijn. Daar valt veel uit te wisselen. Welkom dus en we hopen dat de brug op de omslag een stimulans is voor veel nieuwe verbindingen.

Namens de samenstellers,
Ds. Bert L. van der Woude

Naar site "over de brug" voor programma 2020

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.