Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Project 2020, Fundación Casas de los Sueños Project 2020, Fundación Casas de los Sueños
Stichting Casas de los Sueños is opgericht door Leidy Rincon, Camilo Guitierez, Juan Pablo Quintero en Bart Dijkstra.
Zij zetten zich in voor kwetsbare groepen in de wijk Unir. Unir is een sloppenwijk in het westen van Bogota waar vooral ‘recicladores’ leven, dit zijn mensen die leven van het verzamelen en verkopen van afval. Een risicovol bestaan omdat zij dag en nacht de niet altijd even veilige straten van Bogota afzwerven.
Het leven in de wijk wordt gekenmerkt door geweld, middelen gebruik en armoede. De stichting bestaat nu twee jaar en heeft verschillende projecten gerealiseerd die zich vooral richten op jongeren.

Wat doen wij?

De stichting heeft een ludoteek opgericht om kinderen van 5 tot 12 op te vangen. Veel kinderen in Unir zijn overdag alleen omdat hun ouders afval aan het zoeken zijn. Hierdoor leven veel kinderen een groot deel van de dag op straat of worden zij voor langere tijd opgesloten in huis waar de hygiënische omstandigheden vaak ver onder de maat zijn.
Velen van hen zijn voordat zij naar de ludoteek gaan niet schoolgaand en het leven op straat is allesbehalve veilig.  

De ludoteek is de hele week open en bied begeleiding, ondersteuning en bijscholing aan 50 kinderen. De groep is opgedeeld in een ochtendgroep en een middaggroep afhankelijk van de schooltijden van de kinderen. Zij krijgen een eenvoudige maaltijd en huiswerkbegeleiding.
Ook organiseren we in de ludoteek culturele activiteiten, sport en spel activiteiten en voorlichtingen.

 
Wat hebben we bereikt?
 • School gaan is verhoogd van 40% naar 100%.
 • De schoolresultaten van de kinderen zijn gemiddeld met twee punten gestegen.
 • De stichting heeft een spilfunctie in de wijk waardoor verschillende groepen een aanspreekpunt hebben om problemen in de wijk te ondervangen.
 • Er is beter zicht gekomen op de problematiek in de wijk en de veranderingen hierin zodat hier adequater en efficiënter op ingesprongen kan worden.
 • Ongeveer 80 families maken direct of indirect gebruik van de projecten die wij organiseren en profiteren hiervan.
 • Doorstroom van vluchtelingen
Wat willen we bereiken?

De situatie in de wijk is nog steeds erbarmelijk maar met de positie die wij in de wijk hebben bereikt is het mogelijk de meest marginale gemeenschappen te bereiken en handvaten te bieden zodat zij zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.  Momenteel zoeken wij de middelen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende levensgebieden van de kinderen in de wijk.

Recente Project
 
Ons meest recente project is crisishulp aan 40 Venezolaanse families die als vluchtelingen in de wijk zijn komen wonen.
Zij hebben niet veel meer dan de kleren die zij aanhadden toen zij vluchten. Zij wonen met grote groepen op de vloer in kleine kamertjes in de krotten van de wijk. De stichting heeft verschillende inzamelacties gehouden om matrassen, kleding en producten in te zamelen zodat deze families in ieder geval in hun eigen eerste levensbehoeften kunnen voorzien. 

 
 • Bevorderen expressie van gevoelens en kennis.
 • Bevorderen van het algemeen welzijn
 • Bevorderen zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander.
 • Verminderen gevoelens van onrust en verwaarlozing.
 • Bevorderen leren van waarden die van belang zijn in het dagelijkse leven, als respect, solidariteit, tolerantie, integratie en vreugde.
 • Bevorderen schoolresultaten
 • Bevorderen van concentratie, doorzettingsvermogen, plannen van huiswerk etc.
 • Bevorderen kennis en waardering voor de culturele en natuurlijke omgeving
 • Bevorderen van een zelfstandig bestaan in de maatschappij.
 • Bevorderen kennis van thema’s als rechten van het kind, kindermishandeling, gevaren van drugs, etc.  
 • Bevorderen van de seksuele gezondheid en ideeën over gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.


  Naar website (in het spaans, in Chrome te vertalen)
 
Doelstelling Sri Lanka hulp 2019 Doelstelling Sri Lanka hulp 2019
Voor dit jaar willen we een huis bouwen voor een gezin van 4 personen die momenteel in de openlucht moeten leven omdat hun huis dit voorjaar door zware regenval en modderstromen volkomen vernietigd is. We hebben besloten, ondanks de nog onzekere financiering, maar rekenend op donateurs, toch maar alvast te beginnen met de bouw van een nieuw huis. Dit omdat deze mensen in de bergen wonen en het daar soms zelfs om het vriespunt is. En dan is leven onder plastic zakken ondoenlijk en onmenselijk.
Ook willen we een straatarme jongeman een nieuw kustbeen aan laten meten. Hij is in de burgeroorlog op een mijn gestapt en verloor daarmee zijn been. Hij heeft een kunstbeen van inferieure kwaliteit en dat heeft een gewicht van maar liefst 7 kg. Bij iedere stap moet hij die 7 kg verzetten… gelukkig zijn er ook kunstbenen van beter en lichter materiaal en dat scheelt de helft in gewicht. Dat zou een enorme verlichting voor hem zijn. Verder willen we voor een arme visserman een nieuwe boot kopen. De oude is niet meer te repareren en zit vol gaten. Het is onverantwoord hier nog mee te gaan vissen op zee. Voor deze visserman een onmogelijke opgave en hier zijn ook twee gezinnen mee gemoeid die hierdoor zonder inkomen komen te zitten.

U ziet het, wensen te over en eigenlijk ben je nooit klaar. Er is nog schrikbarende armoe in Sri Lanka die je bijna nooit ziet als je als toerist naar Sri Lanka gaat. Wij zouden het dan ook fantastisch vinden als u ons zou kunnen helpen boven genoemde doelen te halen. Helpt u (weer) mee??  Het bankrekening nummer is NL95 RABO 0399 0025 10. Wij willen en kunnen ook de verre naaste niet in de steek laten!

Diny en Wim Kramer
Nije Nering 56-32
www.srilankahulp.nl


 
 
Kerst-inn van de Werkgroep 14 december 2017 Kerst-inn van de Werkgroep 14 december 2017
De kerst-inn van afgelopen donderdag was weer een groot succes. Het was erg gezellig. Geweldig dat er zovelen kwamen snert eten en ook voor de oliebollen kniepertjes, poffert en glühwein enz. en voor de spekkendikken gebakken door de jeugd. De opbrengst is voorlopig € 1.235,--.
Iedereen die hieraan heeft meegeholpen hartelijk bedankt.

Werkgroep Ontwikkelingshulp.

 
Markt Werkgroep 28 oktober Markt Werkgroep 28 oktober
De markt is weer achter de rug. Ook dit jaar weer een geweldige opbrengst.
De opbrengst is: € 3605,32 dit is inclusief gift oud papier en verdere giften.
De prijs van de sjoelbak , taart, is gewonnen door Kick v.d. Laan
De prijs voor de jeugd tot 12 jaar is gewonnen door Stan Drent.
Graag willen we alle vrijwilligers en de jeugd bedanken voor hun inzet. Geweldig.
Het was weer een gezellige markt, veel publiek.
De Werkgroep is nog niet klaar met het project  SwiStoKaa , Malawi, op donderdag 14 december is er de Kerst-inn.
Noteert u dit alvast in uw agenda.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt.
De Werkgroep.


Meer foto's in fotoalbum (foto's fam. Berends)
 
Werkzaamheden Malawi Werkzaamheden Malawi
Door de stichting SwiStoKaa , is mede door onze bijdrage van vorig jaar, begonnen met het bouwen van de muur rond de rehab.
Deze muur is van groot belang voor de veiligheid van de kinderen.

 
Verkeersavond Werkgroep 7 maart 2017 Verkeersavond Werkgroep 7 maart 2017
Op dinsdag 7 maart 2017 was er weer de verkeersavond georganiseerd door de werkgroep. Marga en Sietse Heijes van Rijschool Heijes verzorgde deze avond al voor de 27e keer.
De opbrengst €.  259,-- komt geheel te goede aan het project van 2017 de stichtings SwiStoKaa.
 
Nieuwsbrief 2017 St. SwiStoKaa Nieuwsbrief 2017 St. SwiStoKaa
KLEINTJES WORDEN GROOT!!

Voor het eerst, na 10 jaar wel, zijn we dit jaar niet naar Malawi geweest.
Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Dank zij onze contactpersonen, Andrina en Charles, en natuurlijk de email gaat alles gewoon door.

 
Onze eigen gebouwde school groeit als kool. Inmiddels 150 leerlingen en 4 officiële onderwijzers. We willen dit verder uitbreiden en de onderwijsmaterialen verbeteren.
 
Wat betreft onze kostschoolkinderen hebben we inmiddels 1 op het hoger beroepsonderwijs, 1 is net geslaagd voor de middelbare school (we zijn zoekende voor vervolgonderwijs) en alle andere kinderen zitten inmiddels op de middelbare school. Dus de komende jaren zullen nog de nodige eindexamens volgen. De kleintjes worden groot!!


 
Verder richten we ons op het Rehabilitatie Centrum voor straatkinderen.
Vorig jaar hebben we ze voorzien van matrassen en gereedschap om te leren timmerman of metselaar te worden. Daarnaast wordt er ook naailes gegeven aan zowel jongens als meisjes.
Het Centrum verschaft de kinderen naast onderdak, voedsel, onderwijs, ook psychosociale ondersteuning en voorlichting over HIV/AIDS, alcohol en drugs.
De meeste kinderen zijn meisjes en omdat het Centrum midden in een woonwijk ligt is het nu moeilijk hun veiligheid te waarborgen. Het belangrijkste nu is een hek/muur om het Centrum te verwezenlijken. We zijn nu zover dat er met de bouw begonnen kan worden. We hopen het komend jaar voldoende geld in te kunnen zamelen om het af te maken. Daarnaast willen we de bedden die in een deplorabele staat zijn geleidelijk aan vervangen en de keuken verbeteren.


 
Het is voor ons nog steeds een groot voorrecht, dat we met jullie steun, al zoveel hebben kunnen bereiken.
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een fantastisch 2017

Stichting SwiStoKaa
Jannie, Ronald en Riekje
 
Overhandiging Cheque 2016 Overhandiging Cheque 2016
Afgelopen zondag , na de dienst, hebben we een cheque t.b.v. €6400,-- overhandigd  aan Riekje Keijzer en Ronald en Jannie Lanting van stichting SwiStokaa. Het project van afgelopen jaar. Dit bedrag is inmiddels naar hen overgemaakt.
Ze waren hiermee ontzettend blij. Ze kunnen hier heel veel mee doen. Wij, als werkgroep, hebben besloten nog één jaar met dit project verder te gaan. Dat was een hele verrassing voor hen. Zij hebben het voornemen om in september weer naar Malawi te gaan. Daarna komen ze bij ons in de kerk om hierover verslag te doen.
 
Project 2016-2017, Stichting SwiStoKaa Project 2016-2017, Stichting SwiStoKaa
In 2016 heeft de Werkgroep Ontwikkelingshulp gekozen om het project van Stichting SwiStoKaa te ondersteunen.

Malawi
De Stichting SwiStoKaa is een initiatief van drie mensen die tijdens een rondreis in Malawi getroffen werden door de armoede, maar ook de mogelijkheden zagen om hier verbetering in te brengen.

Wie wij zijn van Stichting SwiStoKaa
Wij zijn een stichting met drie bestuursleden: Ronald Lanting, Jannie Lanting uit Nieuwe Pekela en Riekje Keijzer uit Sneek. Via de link vindt u meer over ons.
http://stichting-swistokaa.com

Ons eerste project
Daarom besloten we om nog een keer naar Malawi te gaan, alleen deze keer niet met alleen onze koffers, maar ook met een zeecontainer, gevuld met hulpgoederen voor een ziekenhuis, weeshuizen en schooltjes. De kosten van de container werden betaald met geld van particulieren en enkele bedrijven. De inhoud bestond uit spullen die werden geschonken door particulieren en uit eigen spullen. Het inzamelen werd een heel avontuur, maar uiteindelijk kregen we de container vol en konden we in september 2006 de container uitladen in Malawi en de spullen verdelen.
Het doel van de stichting is:
 • Structureel en kleinschalig steunen van kinderen in zuidelijk Afrika.
 • Het verbeteren van de voorzieningen in weeshuizen en scholen.
 • Het ondersteunen van kinderen als financien ontbreken, opdat zij naar school kunnen.
 • Het ondersteunen van dorpen in hun ontwikkeling ter verbetering van de leefomstandigdheden.
 • Het zenden van humanitaire hulpgoederen.
 • De stichting schenkt niet rechtstreeks geld.
T.z.t. zullen Janny, Ronald en Riekje ons persoonlijk wat meer over hun project komen vertellen.
 
Opbrengst Werkgroep ontwikkelingshulp 2015 Opbrengst Werkgroep ontwikkelingshulp 2015
In 2015 is een totaalbedrag van €  7.601,21 overgemaakt naar Stichting Philippine Care Oude Pekela.
De Cheque wordt begin januari overhandigd.
Bedankbrief van Ad van Maren, Stichting Philippine Care

Beste mensen,
 
Wij wensen jullie en allen die jullie lief zijn een
Fijne jaarwisseling en alle goeds in het nieuwe jaar.
 
Wat een geweldige opbrengst !
Dat geeft mij weer heel veel kracht en energie om door te
gaan met het helpen van de allerarmsten op de Philippijnen.
In februari 2016 ga ik, mits gezond, weer op reis.
Inmiddels doe ik dit nu 20 jaar en kom er nooit meer van los.
Vooral door jullie bijdrage kunnen we steeds veel extra doen.
 
Heel veel dank aan allen die zo’n grote prestatie
hebben geleverd in het afgelopen jaar voor onze
Stichting. Voor ons heel indrukwekkend !!
 
Dat de jeugd er zo bij betrokken was is fantastisch,
mede omdat zij dan betrokken raken bij de armoede
in de wereld. en ze des te meer beseffen hoe goed
zij het getroffen hebben in ons land.
 
Wanneer iedereen zo zou helpen als jullie dan zou
de wereld er heel wat anders en beter uitzien.
  
Groeten,
Ad van Maren
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.