Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Orgel weer in gebruik Orgel weer in gebruik
Na een renovatie van enkele maanden is ons Orgel zondag 6 september 2015 weer in gebruik genomen. Miep van de Laan had de primeur.
Het klonk weer vertrouwd.


 
 
Renovatie Orgel Renovatie Orgel
Zaterdag 29 augustus 2015. De laatste orgelpijpen zijn van de week geplaatst. Alles staat weer op zijn plaats. Van de week zullen waarschijnlijk de laatste werkzaamheden aan het orgel verricht worden.
Jan Meijer mocht het even proberen.

Hier kunt u het geluid alvast horen
 
Renovatie Orgel Renovatie Orgel
18 augustus 2015: De orgelpijpen zijn allemaal weer terug in de kerk en gisteren is begonnen met het herplaatsen van de pijpen.
We konden vandaag al genieten van de eerste tonen. 
De gerepareerde pijpen zijn weer geplaatst. Op de onderstaande foto kunt u zien dat waar tinpest geconstateerd was de onderstukken aan de orgelpijpen vernieuwd zijn. Ook zijn de instellingsdoppen van de orgelpijpen vervangen.

 
Renovatie Orgel Renovatie Orgel
17 juni 2015: De eerste orgelpijpen worden teruggebracht na de renovatie bij de orgelbouwer. Op 17 augustus wordt begonnen met de montage hiervan. Dit zal ongeveer 3-4 weken duren.

 
 
Bezoek orgelbouwer Mense Ruiter Bezoek orgelbouwer Mense Ruiter
We tijdens de orgeldag op zaterdag 9 mei 2015 naar de orgelbouwer Mense Ruiter te Zuidwolde geweest.
We zijn daar rondgeleid en hebben de werkzaamheden aan onze orgelpijpen bekeken en hierover uitleg gekregen.


 
De houten pijpen worden nagekeken en gecontroleerd op lekkage, gelijmd waar nodig en voorzien van nieuwe schapenleren afdichting.
Bij sommige tinnen pijpen is er een groter probleem, hier is tinpest geconstateerd. Hier moeten de onderzijde van de pijpen worden afgezaagd en nieuwe tinnen onderstukken er weer aan solderen. 


  Meer foto's (bijgewerkt tot 9/5)
 
Renovatie Orgel begonnen Renovatie Orgel begonnen
Dinsdag 14 april 2015. De renovatie van ons orgel is gestart. De fa. Mense Ruiter uit Zuidwolde is begonnen met het demonteren van de orgelpijpen. Deze worden meegenomen naar hun werkplaats om schoongemaakt en/of gerepareerd te worden.Vrijdag 17 april zijn de laatste orgelpijpen gedemonteerd en afgevoerd. Nu kan er schoongemaakt worden. Alle gaatjes en hoekjes worden gereinigd.
Soms is daar wat kruipwerk voor nodig.


 Meer foto's renovatie (bijgewerkt tot 9/5)

 
 
Werkzaamheden aan ons Orgel Werkzaamheden aan ons Orgel
Hieronder vindt u de omschrijving/offerte van de werkzaamheden welke worden uitgevoerd door Mense Ruiter Orgelmakers B.V uit Zuidwolde.
Mense Ruiter verzorgt al vele jaren het stemmen en klein onderhoud van ons orgel.
De offerte is besproken met de Commissie orgelzaken van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. De omschrijving hun onderzoek vind u ook op de site onder Ons Orgel.

Rapport en offerte betreffende een aantal zorgpunten in het orgel van de Geref. Kerk te Nieuwe Pekela.

1. Algemeen.
Het instrument staat er over het geheel gesproken aardig goed bij. In het technische gedeelte zijn geen storingen gemeld noch door ons opgemerkt ten tijde van ons onderzoek. De onderdelen in het orgel waar nu de meeste zorg naar uitgaat, is het pijpwerk. De pijpen in het orgel zijn toch wel de onderdelen die het meeste te verduren hebben.
Koude, warmte, wisselende vochtpercentages, stemmen, kwaliteit en werking van het materiaal, vervuiling, en corrosie, alles heeft zijn invloed op de houdbaarheid van een welluidende klankgeving door de pijpen.

De volgende onderdelen/mankementen worden in deze zin besproken: Houten pijpen, tongwerkkoppen, stemkrullen/baarden, intonatie, vervuiling.

2. Houten pijpen
Van de houten pijpen, 42 stuks, sluiten de stemdeksels veelal niet goed.
De leer en vilt afdichting is deels incompleet. Door werking van het materiaal is vervorming ontstaan, ook scheurvorming. De voorslagen van de grootste pijpen lekken waardoor er geen of nauwelijks een toon is. Een aantal pijpen is al met plakband voor nood gerepareerd.

Wij stellen voor:
De houten pijpen integraal te restaureren. Alle scheuren dichten, stemdeksels en voorslagen vlakken en te pas maken. Nieuw vut en leer afdichtingen aanbrengen.

3. Tongwerkkoppen
De loden koppen van het tongwerk Basson-Hobo zijn in de discant zover geoxideerd dat deze niet meer op een normale wijze uit de stevels zijn te nemen voor onderhoud, ze zitten muurvast. Dit is een euvel dat bij koppen gemaakt van lood, veelvuldig wordt aangetroffen.
De enige goede remedie is de koppen te vervangen door exemplaren van tin. De koppen in de bas zijn niet of nauwelijks aangetast. Wel zijn daar een aantal stevels uitgezet door druk van de koppen.
Wij stellen voor:
De discantkoppen vervangen door exemplaren van tin in dezelfde vorm en maat. De stevels in de bas waar nodig uitdeuken.


4. Stemkrullen/baarden
Door het jaar op jaar stemmen van de pijpen zijn veel stemkrullen, baarden en bovenranden van pijpen vervormt en stuiten daardoor niet meer precies op toon lengte. Ook een aantal corpora van de conische fluit 4' zijn ingedrukt. Uiteindelijk zal dit proces bij niet tijdig ingrijpen aanzienlijke schade betekenen aan de pijpen.

Wij stellen voor:
Alle stemkrullen, baarden, boveneinden en corpora van het metalen pijpwerk in vorm te herstellen, waar nodig te ver uit gerolde c.q. losliggende krullen solderen, enkele pijpen richtten en haken controleren.

5. Intonatie
De intonatie staat er in het geheel genomen aardig goed bij. De klankverhouding in de registers onderling is in de basis 'ooit' goed gekozen. Alleen de octaaf 2' discant valt in sterkte opvallend terug.
Het vele stof in het orgel en in de pijpen heeft ook invloed op de intonatie: de kwaliteit van het geluid. Tijdens het herstelwerk aan de pijpen worden deze van binnen en buiten schoongemaakt. De klank zal ook daardoor moeten worden na bewerkt, weer op orde gebracht. De vakterm voor dit werk is intoneren.

Wij stellen voor:
De gehele intonatie na te lopen en te corrigeren naar het oorspronkelijke klankbeeld. Uitgangspunt daarbij is de huidige winddruk, toonhoogte en stemming.

6. Reiniging
In het gehele instrument is veel stof te vinden. Vooral in het pijpwerk is dit storend. Worden de pijpen uitgenomen voor herstel dan ligt het voor de hand ook de windladen, roosters en hangers schoon te maken. Ook onder in het orgel waarde windvoorziening ligt kan dan worden gereinigd.

Wij stellen voor:
Naast het pijpwerk dat in de bewerking al wordt gereinigd, het gehele instrument stof vrij te maken.


De totale kosten voor deze renovatie bedragen ca. €. 20.000,-- incl. btw
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.