Protestantse Kerk in Nederland
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters behartigd de financiële en zakelijke aspecten van onze kerk.
Er is de zorg voor gebouwen en het onderhoud hiervan.
Elk jaar gaat er een brief uit van het College van Kerkrentmeesters aan de gemeenteleden waarin een toezegging wordt gevraagt van de Kerkelijke bijdragen en solidariteitskas.
Deze financiën worden elk jaar verantwoordt in het financieel jaaroverzicht en begroting. De begroting wordt op de gemeenteavond welke volgt op de "dankdag voor het gewas" dienst. Het jaarverslag op de gemeenteavond welke volgt op de "biddag voor het gewas" dienst. 
 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Voorzitter, Ouderling Kerkrentmeester:
Dhr. H. Jonker

College van bijstand:
Mevr. H.O.G. Tiktak-Nienhuis
Mevr. T. Horlings-Kort
Dhr. M.S. Haan
Dhr. B.J. Zweers
Dhr. H. Kingma

 
Kerk en Belasting Kerk en Belasting
Belasting aftrek van uw gift aan de kerk
Van giften die u doet aan goede doelen of instellingen kunt van de belastingdienst een deel terugkrijgen. Giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar.
Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris of (sinds 2014) onderhands?
Daarnaast worden er, om voor fiscale aftrek van uw giften in aanmerking te komen, eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan u geeft.

Giften
Een gift is pas een gift als u er niets voor terug krijgt. Een lot, boek, kalender of kerstkaarten kopen bij een goed doel is dan ook geen gift. U moet altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift.
Maakt u kosten voor een goed doel zonder dat deze vergoed worden, dan kunt u deze vaak ook als gift aftrekken van de belasting. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Eenmalige giften
Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling (ANBI, zie verderop), is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor (flink) laten meebetalen aan uw gift.
Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.
Het verzamelinkomen is een fiscaal begrip voor uw ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Voor veel mensen is een goede schatting van het verzamelinkomen: het bruto jaarinkomen met daarbij opgeteld: 4% van het vermogen in box 3 (min de vrijstelling) met, als men een eigen woning heeft, hierop in mindering gebracht: de hypotheekaftrek met aftrek van het eigenwoningforfait. Ofwel:
Verzamelinkomen = jaarinkomen + 4% x (box 3 – vrijstelling) – (hypotheekaftrek – eigenwoningforfait).
Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Periodieke giften
Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet. Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’.
Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.
Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.
De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:
  • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking. Het goede doel regelt dit meestal graag voor u.
  • U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn
Nog een voordeel van een periodieke gift is dat u ook kunt geven aan een vereniging die geen ANBI is.
Maar pas op: er worden dan wel een aantal voorwaarden gesteld aan de vereniging.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instellingen, afgekort ANBI, zijn instellingen die op een of andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Denk hierbij aan: charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen en kerken of levensbeschouwende instellingen.
Een ANBI moet gevestigd zijn in de EU, de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba.
De belastingdienst bepaalt welke instellingen het stempel ‘ANBI’ krijgen. U kunt bij de belastingdienst opzoeken of de instelling waaraan u wilt geven, een ANBI is. Kunt u de instelling daar niet vinden, ga dan bij de instelling zelf na of ze ANBI zijn, soms zijn ze namelijk onder een andere naam of als groep geregistreerd bij de belastingdienst.
 

Bron: Berekenhet.nl

ANBI – Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela
Bij de belasting opgaven heeft u het RSIN nummer van onze kerk nodig.
 
RSIN nummer Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela:                                  002674610
RSIN nummer Diaconie Gereformeerde kerk Nieuw Pekela:                     824116136


 Link naar site Belastingdienst
 Formulier "Overeenkomst periodieke gift"
 ANBI gegevens Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.