Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst

De werkgroep eredienst is – onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad - belast met beleidsvoorbereidende, adviserende en uitvoerende taken m.b.t. de erediensten.
Ze is steeds zoekend naar het levend maken en houden van de liturgieviering. Hiertoe bestudeerd ze literatuur en publicaties en wint advies in bij deskundigen.

 

De werkzaamheden van de werkgroep eredienst bestaan uit:

a. Bezinning op en deskundigheids-bevordering van alles wat wezenlijk is voor een 
  
 verantwoorde wijze van liturgieviering.
b. Ze onderhoudt contact met organisten en cantorij en zorgt dat het aandeel
    van beiden in de eredienst functioneel blijft.
c. Ze roept diaconie, Z.W.O. en kindernevendienst bijeen om projecten rond kerst 
    en Pasen in te passen in de eredienst.
d. Ze neemt contact op met de predikant in geval van bijzondere diensten.
e. Ze is verantwoordelijk voor de Vespers, welke enkele keren per jaar worden
    gehouden.
f.  Ze onderhoudt contact met andere kerken in- en buiten het dorp en bevordert
    gezamenlijke diensten.
g. Enkele malen per jaar functioneert de werkgroep eredienst als voorganger in 
    de eredienst.

De werkgroep eredienst is samengesteld uit:
een diaken en/of ouderling
een vertegenwoordiger van de organisten
een vertegenwoordiger van de cantorij
een vertegenwoordiger van de leiding van de kindernevendienst
een vertegenwoordiger van de z.w.o.
één of meerdere gemeenteleden.

 
Kerststal Kerststal

In 2013 hebben enkele gemeente leden hebben voor onze kerk een kerststal gemaakt.

 

 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst, 1e Advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 2e Advent
datum en tijdstip 06-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 3e Advent
datum en tijdstip 13-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

 
Actief oud is goud. Met Hilbrand Buist

Naar nieuws
 
Terugkijken opgenomen kerkdiensten
  Afspelen Paasdienst
  Afspelen dienst 10 mei
  Afspelen Pinksterdienst
 
Sjaloom oktober 2020, digitaal
 
Deurcollecte 2e half jaar 2020

Meer informatie 
 
Nieuws pagina
05/01 Overhandiging cheque 2019
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom oktober 2020
1/11   Symbolische schikking 1 Nov.
 
Project 2020, Werkgroep ontwikkelingshulp

 Meer informatie 
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Kerk & Belasting
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
Programma "Over de Brug" 2020

 Meer informatie
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.