Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Symbolische schikking 8e 40-dagentijd 2021, Pasen Symbolische schikking 8e 40-dagentijd 2021, Pasen
De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons
lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden.
De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

 
 
Symbolische schikking 7e 40-dagentijd 2021, Goede Vrijdag Symbolische schikking 7e 40-dagentijd 2021, Goede Vrijdag
Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen
omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor
leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en
gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we
hier bij stil en keren ons naar binnen.
We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen?
Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

 
 
Symbolische schikking 6e 40-dagentijd 2021 Symbolische schikking 6e 40-dagentijd 2021
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde.
Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.
 
 
Symbolische schikking 5e 40-dagentijd 2021 Symbolische schikking 5e 40-dagentijd 2021
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst.
Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen.
Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar.
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving.
Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

 
 
Symbolische schikking 4e 40-dagentijd 2021 Symbolische schikking 4e 40-dagentijd 2021
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen.
We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we
dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

 
 
Symbolische schikking 3e 40-dagentijd 2021 Symbolische schikking 3e 40-dagentijd 2021
Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent.
Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen.
Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.
En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

 
 
Symbolische schikking 2e 40-dagentijd 2021 Symbolische schikking 2e 40-dagentijd 2021
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel.
Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water.
Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends.
Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld

 
 
Symbolische schikking 1e 40-dagentijd 2021 Symbolische schikking 1e 40-dagentijd 2021
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond.
Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand.
Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

 
 
Symbolische schikking Kerst 2020 Symbolische schikking Kerst 2020
Kerst 2020 

Ik open mijn ziel 
en vul de schaal van mijn leven
Met Gods nieuw begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en Aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar.
In Jezus, de Zoon onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het goede leven doorbroken,
Voor iedereen!


 
 
Symbolische schikking 4e Advent 2020 Symbolische schikking 4e Advent 2020
4e Advent

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
Dat gloort in het Noorden.

Hemel en Aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein het ook begint.


 
 
Symbolische schikking 3e Advent 2020 Symbolische schikking 3e Advent 2020
3e Advent

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

 
 
Symbolische schikking 2e Advent 2020 Symbolische schikking 2e Advent 2020
2e Advent

Ik open mijn ziel 
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het westen...

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.
 
Symbolische schikking 1e Advent 2020 Symbolische schikking 1e Advent 2020
1e Advent

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

  
 
Symbolische schikking 1 november "Gedachtenis der namen" Symbolische schikking 1 november "Gedachtenis der namen"


De boomstronk waar uit de schikking
is opgebouwd staat voor vergankelijkheid.
De witte rozen staan voor een ieder die gemist wordt,
geborgen in de hand van God (het groene blad)
De rode en roze rozen staat voor liefde en teerheid
van ons leven tot God.
De klimop en het roze gipskruid staan voor
trouw en verbondenheid aan de gemeente van God.
De opgaande lijn van de schikking is de weg naar het licht.

 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.