Protestantse Kerk in Nederland
 
 
3 mei 2021 3 mei 2021
Zondag 9 mei…
…Is er geen dienst in onze kerk.

De bloemen van afgelopen zondag zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij
mevr. Ria Horlings te Valthermond.

Onderhoud kerkhof.
Op vrijdag 7 mei staan C. Bosdijk, W. Pathuis en J. de Jonge op de lijst voor onderhoud van het kerkhof. Op vrijdag 14 mei is de beurt aan A. Leutscher, T. Zweers en M. Haan.
We beginnen om 14.00 uur.
De kerkhofcommissie

Bericht van de kerkenraad.
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Livestream camera.
De kerkenraad heeft besloten om, ook in de toekomst, de kerkdiensten in onze kerk te blijven uitzenden via livestream. Er is gebleken dat hier behoefte aan is.
Tot nu toe werd er gebruik gemaakt van privé-apparatuur. De beeldkwaliteit is niet optimaal en er is om die reden besloten om een professionele installatie aan te schaffen. De beeldkwaliteit zal hierdoor aanzienlijk verbeteren.
De nieuwe installatie zal ca. € 4.500,- kosten.
Mocht u hieraan bij willen dragen dan kunt u een bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk NL71 RABO 0365 0161 79 o.v.v. Camera.
Er worden vrijwilligers gezocht voor het bedienen van de nieuwe installatie tijdens de kerkdiensten. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich opgeven bij Cees Bosdijk
De Kerkenraad  

Lieve allemaal.
Wij willen graag iedereen bedanken voor de steun en troost in de vorm van kaartjes, mails en telefoontjes na het overlijden van mijn moeder.
Dit heeft ons goed gedaan.  
Jan en Uta de Jonge.

Kopij kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 14 mei wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 9 mei, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst zondag 16 mei – 9.30 uur – Da. S. v.d. Vrie – Oude Pekela

   Zomaar twee mooie foto's bij onze kerk.               

   
   Foto 1 Regenboog 4 mei 20:02 uur
   Foto 2 Happy stone gevonden bij de torendeur.
                           
 
26 april 2021 26 april 2021
Zondag 2 mei….

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Da. H.E. v.d. Zwaag uit Veendam voorgaat.  
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de deurcollecte bestemd voor voedselbank Oldambt.
…is de Fam. Hulzebos, Kerkstraat 9 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 16 mei is de Fam. Pijper, Kerkstraat 13 aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

De bloemen van 18 april zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. H. Buikema in de Clockstede.

Bericht van de kerkenraad
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en zijn te volgen door het aanklikken van de pijl in de afbeelding.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Onderhoud kerkhof.
Op vrijdag 30 april staan H. Buist, W. Broekema en P. Frericks op de lijst voor onderhoud van ons kerkhof. Of dit op deze datum doorgaat is nog niet bekend, maar daar worden de medewerkers over gebeld.  Op vrijdag 7 mei zijn C. Bosdijk, W. Pathuis en J. de Jonge  aan de beurt. Aanvang: 14.00 uur.
De kerkhofcommissie

Uit de gemeente.
Op zondag 2 mei is het de 82ste verjaardag van Mevr. H. Boels, Prunuslaan 78. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 14 meiwordt bezorgd, kunt u t/m zondag 9 mei, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

N.B. Op zondag 9 mei is er géén dienst in onze kerk!
 
19 april 2021 19 april 2021
Zondag 25 april…

…Is er geen dienst in onze kerk.
Wel kan de dienst van Ds. B. de Jong uit Stadskanaal via onze website bekeken worden.

De bloemen van afgelopen zondag zijn, namens de gemeente, bezorgd bij Mevr. Buikema in de Clockstede

Bericht van de kerkenraad.
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Onderhoud kerkhof.
In tegenstelling tot wat er in de Sjaloom staat vermeld, heeft de kerkhofcommissie besloten om het onderhoud van het kerkhof op vrijdagmiddag te laten plaatsvinden.
In overleg met de sleutelhouder ( de eerste op de lijst ) is er natuurlijk altijd een mogelijkheid om toch uit te wijken naar de zaterdag.
Op vrijdag 23 april zijn J. v.d. Laan, T. Hulzebos en F. Oppewal aan de beurt. (Op 30 april is de beurt aan H. Buist, W. Broekema en P. Frericks).
We beginnen ’s middags om 14.00 uur.

Uit de gemeente.
Er is verdriet bij Jan en Uta de Jonge na het overlijden van de moeder van Jan. Namens de gemeente sterkte toegewenst in deze tijd van rouw en gemis.
Dhr. Jan Hulzebos is opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar is gelukkig weer thuis. Ook voor jou sterkte.

Kopij kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 30 april wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 25 april, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst zondag 2 mei – 9.30 uur – Da. H.E. v.d. Zwaag-Visscher - Veendam

 
 
11 april 2021 11 april 2021
Zondag 18 april….
…begint de dienst om 9.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.  
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is de deurcollecte bestemd voor voedselbank Oldambt.
…is de Fam. Hageman, Kerkstraat 5 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.
  ( Op 2 mei is de Fam. Hulzebos, Kerkstraat 9 aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

De bloemen van 4 april zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij de Fam. Pelgrim in Veendam en de bloemen van 11 april bij Mevr. Heika Sulman aan de Acacialaan.

Bericht van de kerkenraad.
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en zijn te volgen door het aanklikken van de pijl in de afbeelding.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Onderhoud kerkhof.
Op vrijdag 16 april staan J. Kampinga, T. Hulzebos en C. Bosdijk op de lijst voor onderhoud van ons kerkhof.  Op vrijdag 23 april zijn J. v.d. Laan, T. Zweers en F. Oppewal aan de beurt.
Aanvang: 14.00 uur. Op beide data kan er worden uitgeweken naar de zaterdag. Even een telefoontje naar de sleutelhouder ( de eerste op de lijst ) geeft dan duidelijkheid.
De kerkhofcommissie

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 17 april is er weer gelegenheid om het oud papier te brengen bij de garage van de kerk. Dit kan tussen 9.00 en 11.00 uur.

Uit de gemeente.
Op zaterdag 10 april kwam er een einde aan het leven van Pieter Lukas Feunekes. Hij was al geruime tijd ziek. Piet Feunekes mocht de gezegende leeftijd van 90 jaar bereiken. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare troost en nabijheid toe in deze dagen van rouw en gemis. De dankdienst voor het leven van Piet Feunekes zal in besloten kring worden gehouden in onze kerk op vrijdag 16 april om 13.00 uur en is via de livestream te volgen. De teraardebestelling vindt plaats in Blijham.

Kopij voor de volgende kerkbode. Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 30 april wordt bezorgd, kunt u t/m/ zondag 25 april, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

N.B. Op zondag 25 april is er géén dienst in onze kerk!
Wel kan de dienst van Ds. de Jong uit Stadskanaal via onze website bekeken worden
 
 
6 april 2021 6 april 2021
Zondag 11 april…

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. I. de Boer uit Groningen voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor Kerkinactie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de uitgangscollecte bestemd voor de voedselbank Oldambt.
…is de Fam. H. P. Pelgrim uit Veendam aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 18 april is de Fam. L. Hageman, Kerkstraat 5 aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij de Fam. Pelgrim-Frericks in Veendam.

Bericht van de kerkenraad.
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Onderhoud kerkhof.
In tegenstelling tot wat er in de Sjaloom staat vermeld, heeft de kerkhofcommissie besloten om het onderhoud van het kerkhof op vrijdagmiddag te laten plaatsvinden.
In overleg met de sleutelhouder ( de eerste op de lijst ) is er natuurlijk altijd een mogelijkheid om toch uit te wijken naar de zaterdag.
Op vrijdag 9 april zijn A. Leutscher, J. Smid en R. Panneman aan de beurt. (Op 16 april is de beurt aan J. Kampinga, T. Hulzebos en C. Bosdijk).
We beginnen ’s middags om 14.00 uur.

Uit de gemeente.
Op donderdag 15 april hoopt Dhr. J. Huiting, Prunuslaan 6 zijn 91ste verjaardag te vieren.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Verdriet is er bij Heika Sulman na het overlijden van haar broer. We wensen jou sterkte toe in deze dagen van rouw. Ook is er een vreugdevolle mededeling. Op 3 april is Ezra Can geboren. Hij is de zoon van Gokhan en Floor Ciftci-Kingma, het broertje van Sèren en de kleinzoon van Henk en Anneke (†) Kingma. Hartelijk gefeliciteerd.
Dhr. Jan Hulzebos, Oldenburgerstraat E6 is na een verblijf in het ziekenhuis weer thuis. Sterkte toegewenst.
Afgelopen weekend mochten we eerst de Goede Vrijdag viering meemaken en daarna de Paaszondag dienst. Al moeten we het nog steeds met online diensten doen, het is toch fijn om ze mee te mogen maken via de kerkomroep of de live stream. Het project van de kindernevendienst werd afgesloten en we zagen de laatste symbolische schikking van deze periode, gemaakt door Marja Haneman.

Kopij kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 16 april wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 11 april, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 18 april – 9.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai - Nieuw Buinen


 
 
29 maart 2021 29 maart 2021

Goede Vrijdag 2 april…..
…begint de dienst om 19.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.


Zondag 4 april Pasen…..
…begint de dienst om 9.30 uur waarin Da. M. Pranger voorgaat. Dit is een viering waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de deurcollecte bestemd voor voedselbank Oldambt.
…is de Dhr. H.G. Kingma uit Veendam aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  ( Op 11 april is de Fam. H.P. Pelgrim-Frericks uit Veendam aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

De bloemen van 21 maart zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. en Mevr. Wichers in Veendam en de bloemen van 28 maart bij Mevr. Meijer aan de Lindenlaan.

Collecte afkondiging zondag 4 april
Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van uw kind of kleinkind terecht als u hem zelf ook niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit. De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland. Via deze collecte helpt u mee om kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden!
Van harte aanbevolen!

Bericht van de kerkenraad.
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en zijn te volgen door het aanklikken van de pijl in de afbeelding.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Onderhoud kerkhof.
Op vrijdag 2 april staan H. Buist, J. Haan en J. Mellius op de lijst voor onderhoud van ons kerkhof. Op vrijdag 9 april zijn A. Leutscher, J. Smid en R. Panneman aan de beurt.
Aanvang: 14.00 uur. Op beide data kan er worden uitgeweken naar de zaterdag. Even een telefoontje naar de sleutelhouder ( de eerste op de lijst ) geeft dan duidelijkheid.

Paasbrodenactie.
Afgelopen week was de paasbrodenactie.
Op het moment van schrijven kan ik nog niet precies zeggen wat de opbrengst voor het project is maar het zal zo rond de 335 euro zijn incl. giften. Iedereen bedankt voor de bestelling en wie weet doen we het volgend jaar opnieuw.
Groetjes, Cees en Reiny

Uit de gemeente.
Afgelopen zondag was het Palmpasen. In “gewone” omstandigheden komen de kinderen van de kindernevendienst in de viering op deze speciale zondag na de overweging binnen met hun prachtig versierde palmpasenstokken. Helaas is het nu het tweede jaar op rij dat dit feestelijk gebeuren vanwege de lockdown geen doorgang kon vinden. Gelukkig kregen de kinderen een prachtig pakketje thuis en konden ze daar aan de slag. Dat ze trots waren op hun mooie stok werd wel duidelijk omdat ze een foto instuurden waarop het resultaat te zien was. Cees liet de foto’s tijdens de online dienst zien terwijl op de achtergrond het bijbehorende lied klonk. Toch een beetje feest dus!
Op donderdag 15 april hoopt Dhr. J. Huiting, Prunuslaan 6 zijn 91ste verjaardag te vieren.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 16 april wordt bezorgd kunt u t/m zondag 11 april, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 11 april –9.30 uur – Ds. I. de Boer – Groningen

 
 
22 maart 2021 22 maart 2021
28 maart 6de zondag veertig-dagen-tijd…

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. G.W. v.d. Werff uit Drieborg voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor Kerkinactie en de 2de collecte voor de  Diaconie.
…is de uitgangscollecte bestemd voor de voedselbank Oldambt.
…is Mevr. H. Glazenborg uit Blijham aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.
  ( Op 4 april is Dhr. H. Kingma uit Veendam aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. en Mevr. Wichers aan de Prins Bernhardlaan in Veendam.

Collecteafkondiging 28 maart
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen. De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen. Van harte aanbevolen!

Bericht van de kerkenraad.
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Onderhoud kerkhof.
In tegenstelling tot wat er in de Sjaloom staat vermeld, heeft de kerkhofcommissie besloten om het onderhoud van het kerkhof op vrijdagmiddag te laten plaatsvinden.
In overleg met de sleutelhouder ( de eerste op de lijst ) is er natuurlijk altijd een mogelijkheid om toch uit te wijken naar de zaterdag.
Op vrijdag 26 maart wordt het spits afgebeten door J. v.d. Laan, H. Buist, J. Kampinga, C. Bosdijk en A. Leutscher. ( Op 2 april zijn H. Buist, J. Haan en J. Mellius aan de beurt ).
We beginnen ’s middags om 14.00 uur.

Paasbrodenactie.
U kunt t/m aanstaande vrijdag 26 maart paasbroden bestellen ten behoeve van Stichting "Fundacion Casas de los Suenos".
Verdere berichtgeving over deze actie kunt u vinden op onze website.

Uit de gemeente.
Op maandag 29 maart is Mevr. H. Sulman, Acacialaan 10 jarig. Ze wordt 82 jaar. Hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst. Mevr. J. Meijer, Lindenlaan 60 is opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar is gelukkig weer thuis. Wij wensen u een voorspoedig herstel toe. Verdriet is er bij Gieneke v.d. Zwaag en Wicher Broekema na het overlijden van de moeder van Gieneke. Wij wensen jullie Gods kracht en troost toe in deze dagen van afscheid en rouw.

Kopij kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 2 april wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
28 maart, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 2 april  Goede Vrijdag – 19.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai Nieuw Buinen
Dienst zondag 4 april– Pasen - 9.30 uur – Da. M. Pranger – Nietap

 
 
15 maart 2021 15 maart 2021
Zondag 21 maart,  5de  zondag van de veertig-dagen-tijd…
…begint de dienst om 9.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor Kerkinactie.
…is de deurcollecte bestemd voor voedselbank Oldambt.
…is de Dhr. A. de Groot, Alteveer aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.
  ( Op 28 maart is Mevr. Glazenborg uit Blijham aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

De bloemen van 7 maart zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Henny Tiktak aan de Dorpshuisstraat en de bloemen van 14 maart bij Mevr. Grietje Stuit aan de Ds. S. Tjadensstraat.

Collecteafkondiging 21 maart
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijk kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Een beter inkomen voor Javaanse boeren De kerk leert boeren ook hoe je duurzaam landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. In het dorp waar Soligan woont, konden de boeren samen met de kerk op vier plaatsen een irrigatiesysteem aanleggen. “Vroeger was een tweede rijstoogst nooit haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De verwachting is dat maar liefst 275 boeren in het dorp van Soligan de komende jaren meer opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 20 maart is er weer gelegenheid om uw oud papier te brengen.
Dit kan tussen 9.00 en 11.00 uur bij de garage van de kerk.

Bericht van de kerkenraad.
We zitten nog steeds in een lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden. Verder laten we vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven. De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden.
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Hartelijk dank.
Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor alle belangstelling in de vorm van kaarten en telefoontjes welke wij van u mochten ontvangen en nog steeds krijgen.
Uw meeleven doet ons erg goed.
Dhr. en Mevr. Feunekes

40dagenkalender 2021
Beste mensen,
Middels dit schrijven wil ik iedereen bedanken die een 40dagenkalender met als thema:
‘Ik ben er voor jou – zeven keer barmhartigheid’ heeft aangeschaft. In totaal zijn er zo’n 210 kalenders verkocht en dat betekent een mooi bedrag voor het werk van Eman en Hillie in Indonesië. In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Ik wens u en uw gemeente een gezegende tijd op weg naar Pasen.
Hartelijke groet,
Elizabeth Schaaf-Westra

Uit de gemeente.
Op dinsdag 23 maart hoopt Mevr. J. Meijer, Lindenlaan 60, haar 88ste verjaardag te vieren en op maandag 29 maart is Mevr. H. Sulman, Acacialaan 10 jarig. Zij wordt 82 jaar. Namens de gemeente een hartelijke felicitatie voor u allebei en een fijne verjaardag toegewenst.

Onderhoud kerkhof.
Op zaterdag 27 maart wordt er weer een begin gemaakt met het onderhoud van ons kerkhof. Het spits wordt afgebeten door J. v.d. Laan, H. Buist, J. Kampinga, C. Bosdijk en A. Leutscher. We beginnen ’s morgens om 8.30 uur.

Kopij voor de volgende kerkbode. 
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 2 april wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 28 maart, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 28 maart –11.00 uur – Ds. G.W. v.d. Werff – Drieborg
6e zondag van de veertig-dagen-tijd

 
 
8 maart 2021 8 maart 2021
14 maart 4de zondag veertig-dagen-tijd…

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. W. de Groot uit Emmen voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor binnenlands Diaconaat en de 2de collecte voor de
  Diaconie.
…is de uitgangscollecte het eerste halfjaar 2021 bestemd voor de voedselbank Oldambt.
…is de Fam. H. Spelbrink, Oud Alteveer C129, aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 21 maart is Dhr. A. de Groot, Veenhofsweg 51, aan de beurt).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Henny Tiktak aan de Dorpshuisstraat.

Collecteafkondiging 14 maart
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen!

Tijdelijke maatregelen.
We zitten nog wel even in een lockdown.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. Om dezelfde reden zien we dit jaar af van de biddagavonddienst die gehouden zou worden op 10 maart. Er zal dan ook geen gemeenteavond worden gehouden.
We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
Ook heeft de kerkenraad besloten dat er geen vespers in de 40-dagentijd worden gehouden. We moeten ook hierin nog maar even een pas op de plaats maken vanwege het rondwarende corona-virus. 
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema 

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Uit de gemeente.
Dhr. en Mevr. Wichers, Prins Bernhardlaan 56-309, 9641LW Veendam mogen op woensdag 17 maart hun 60 jarig huwelijksjubileum vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Op maandag 1 maart is Niene geboren. Zij is de dochter van Ellin en Freddy Pelgrim in Veendam en het zusje van Jinte. Van harte gelukgewenst met dit nieuwe leven en natuurlijk ook de felicitaties voor opa en oma; Peter en Gretha Frericks.

Kopij voor de volgende kerkbode. Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 19 maart wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 14 maart, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst zondag 21 maart – 9.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai – Nieuw Buinen
Vijfde zondag van de veertig-dagen-tijd.


 
 
1 maart 2021 1 maart 2021

Zondag 7 maart, 3de  zondag van de veertig-dagen-tijd…

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B.L. v.d. Woude uit Winschoten voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor de KIA Zending en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is de deurcollecte bestemd voor voedselbank Oldambt.
…is de Fam. G.F.R. Balsters, Oud Alteveer aan de beurt voor bloemen in en uit de    
  kerk. ( Op 14 maart is de Fam. H. Spelbrink-de Jonge, Oud Alteveer aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

De bloemen van 21 februari zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Bouland en Dhr. Diekema aan de Iepenlaan en de bloemen van 28 februari bij Dhr. Buist aan de Prunuslaan.

Collecteafkondiging 7 maart
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevolen!

Tijdelijke maatregel
We zitten nog wel even in een lockdown.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn.

Om dezelfde reden zien we dit jaar af van de biddagavonddienst die gehouden zou worden op 10 maart. Er zal dan ook geen gemeenteavond worden gehouden.

We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
Ook heeft de kerkenraad besloten dat er geen vespers in de 40-dagentijd worden gehouden. We moeten ook hierin nog maar even een pas op de plaats maken vanwege het rondwarende corona-virus. 

Namens de kerkenraad, Martje Ritzema 

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Uit de gemeente.
Dhr. en Mevr. Wichers, Prins Bernhardlaan 56-309, 9641LW Veendam mogen op woensdag 17 maart hun 60 jarig huwelijksjubileum vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 19 maart wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 14 maart, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 14 maart –9.30 – Ds. W. de Groot – Emmen
4e zondag van de veertig-dagen-tijd

 
 
22 februari 2021 22 februari 2021

28 februari, 2de zondag veertig-dagen-tijd…

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de uitgangscollecte het eerste halfjaar 2021 bestemd voor de voedselbank Oldambt.
…is de Fam. J.D. Rop, Westersstraat A 3a, aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 7 maart is de Fam. G.F.R. Balsters, Oud Alteveer aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. Diekema en Mevr. Bouland aan de Iepenlaan.

Tijdelijke maatregelen.
We zitten nog even in een lockdown.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.


Om dezelfde reden zien we dit jaar af van de biddagavonddienst die gehouden zou worden op 10 maart. Er zal dan ook geen gemeenteavond worden gehouden.

De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van onderstaande link. 
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Paas-Sjaloom.
Kopij voor de Sjaloom, welke ca. half maart verschijnt, kunt u t/m aanstaande zondag
28 februari mailen naar Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of naar Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
Redactie.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 5 maart wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 28 februari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst zondag 7 maart – 11.00 uur – Ds. B.L. v.d. Woude – Winschoten
Derde zondag van de veertig-dagen-tijd.


 
 
15 februari 2021 15 februari 2021

Zondag 21 februari, 1ste zondag van de veertig-dagen-tijd…

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. J.W.L v.d. Sterre uit Deventer voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is de Fam. J. Smid, Zuidwending 124, aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 28 februari is de Fam. J.D. Rop, Westersstraat A 3a aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

De bloemen van 7 februari zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. en Mevr. Heijes aan de Rembrandtlaan en de bloemen van 14 februari bij Mevr. Glazenborg in Blijham.

Tijdelijke maatregel 
We zitten nog even in een lockdown, in ieder geval tot begin maart 2021.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om  tot vooralsnog begin maart het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.

Ook heeft de kerkenraad besloten dat er geen vespers in de 40-dagentijd worden gehouden. We moeten ook hierin nog maar even een pas op de plaats maken vanwege het rondwarende corona-virus. 

Namens de kerkenraad, Martje Ritzema 

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Collecteafkondiging 21 februari, spaardoosje 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.Oud papier.
Aanstaande zaterdag 20 februari kunt u het oud papier kwijt bij de garage van de kerk. U kunt het brengen tussen 9.00 en 11.00 uur.

Uit de gemeente.
Op woensdag 24 februari is het de 84ste geboortedag van Mevr. G. Stuit-Boer,
Ds. S. Tjadensstraat C111. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.

Paas-Sjaloom.
Kopij voor de Sjaloom, welke ca. half maart verschijnt, kunt u t/m zondag 28 februari mailen naar Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of naar Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
Redactie.

Kopij voor de volgende kerkbode
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 5 maart wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 28 februari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 28 februari –9.30 – Dhr. Jaap Nicolai – Nieuw Buinen

 
 
8 februari 2021 8 februari 2021

Zondag 14 februari…

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. G.W. v.d. Werff uit Drieborg voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is de uitgangscollecte het eerste halfjaar 2021 bestemd voor de voedselbank Oldambt.
…is de Fam. J.P. Frericks, Zuidwendingerweg 59, aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 21 februari is de Fam. J. Smid, Zuidwending 124 aan de beurt).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Sietze en Marga Heijes aan de Rembrandtlaan.

Tijdelijke maatregelen.
We zitten nog even in een lockdown.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van onderstaande link. 
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Paas-Sjaloom.
Kopij voor de Sjaloom, welke ca. half maart verschijnt, kunt u t/m zondag 28 februari mailen naar Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of naar Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
Redactie.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 19 februari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
14 februari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 21 februari – 9.30 uur – Ds. J.W.L  v.d. Sterre – Deventer
Eerste zondag van de veertig-dagen-tijd. 
 
1 februari 2021 1 februari 2021

Zondag 7 februari …
…begint de dienst om 9.30 uur. De dienst is voorbereid door de Werkgroep Eredienst.
…is de 1ste collecte bestemd voor het Werelddiaconaat en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de Fam. M.S. Haan, Zuidwendingerweg 35 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 14 februari is de Fam. J.P. Frericks, Zuidwendingerweg 59 aan de beurt).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.
De bloemen zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Conny Berends aan de Merellaan.

Tijdelijke maatregel:
We zitten nog even in een lockdown, in ieder geval tot 9 februari 2021.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om vooralsnog het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten.
Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van onderstaande link. 
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Paas-Sjaloom.
Kopij voor de Sjaloom, welke ca. half maart verschijnt, kunt u t/m zondag 28 februari mailen naar Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of naar Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
Redactie.

Kopij voor de volgende kerkbode
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 19 februari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag14 februari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 14 februari –11.00 uur – Ds. G.W. v.d. Werff – Drieborg

 
 
25 januari 2021 25 januari 2021

Zondag 31 januari…

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Jaap Nicolai voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor JOP.
…is de Fam. A. Leutscher, Westersstraat A 162 aan de beurt voor bloemen in en uit de   
   kerk. ( Op 7 februari is de Fam. M.S. Haan, Zuidwendingerweg 35 aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

Tijdelijke maatregelen.
We zitten nog even in een lockdown, in ieder geval tot 9 februari 2021.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om vooralsnog t/m 7 februari het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten. Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van onderstaande link. 
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Uit de gemeente.
Op vrijdag 22 januari is Suze geboren. Ze is de dochter van Derk Jan en Janneke v.d. Laan en het zusje van Willa. De trotse opa en oma zijn Jan en Miep v.d. Laan. Namens onze gemeente van harte gelukgewenst met dit nieuwe wondertje.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 5 februari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
31 januari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst zondag 7 februari – 9.30 uur – Werkgroep Eredienst 


 
 
18 januari 2021 18 januari 2021

Zondag 24 januari…
…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B. L. v.d. Woude uit Winschoten voorgaat.
…is de 1ste collecte bestemd voor Missionaire Arbeid en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is de Fam. A. Leutscher, Westersstraat A162 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 31 januari is de Fam. M.S. Haan, Zuidwendingerweg 35 aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

Op 10 januari zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. E. Huizing aan de Prunuslaan en op 17 januari bij de Fam. Mollema aan de Merellaan.

Tijdelijke maatregelen.
We zitten nog even in een lockdown, in ieder geval tot 9 februari 2021.
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden. De kerkdiensten worden live uitgezonden.
De kerkenraad heeft verder besloten om met ingang van heden 14 januari 2021 tot vooralsnog 9 februari het voorzingen door een aantal zangers achterwege te laten. Met deze maatregel neemt de kerkenraad het advies van het moderamen van de Generale Synode en de dringende oproep van het breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe over m.b.t. het voorzingen tijdens diensten.
Uitsluitend mensen die een taak hebben te vervullen zullen in de dienst aanwezig zijn. Ook zal er in deze periode geen Kindernevendienst zijn. We hopen dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van onderstaande link. 
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

40dagenkalender 2021
Beste mensen,
Graag wil ik, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: 'Ik ben er voor jou – zeven keer barmhartigheid'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2021 van Kerk in Actie.
Bestellen ging voorgaande jaren altijd via een intekenlijst, maar in de huidige tijd met de Covid maatregelen kunt u de kalender dit jaar als volgt bestellen: *via email: f.oppewal@worldonline.nl  o.v.v. uw naam, adres en het aantal kalenders, even een briefje bij mij in de bus of telefonisch via 0597-645650.
De kalender kost € 5,00 en er kan t/m 24 januari 2021 besteld worden. De kalender wordt in de week voor 14 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen. De bijdrage komt ten goede aan het werk van Hillie en Eman op Java in Indonesië. Zij werkt daar als docente theologie en Engels.
Feike Oppewal 

Beste allemaal,
Een heel gelukkig nieuwjaar. Wat een fantastisch nieuws.
Wij hebben net vandaag gehoord dat de wijk waar we in werken weer in quarantaine moet. Dus we zullen doorgaan met onze noodhulp.
Wij hopen wel zo snel mogelijk weer reguliere activiteiten te draaien, dit jaar met onze eigen gaarkeuken. Hier zal een groot deel van het geld voor gereserveerd worden. Ook is er inmiddels begonnen met de Nederlandse stichting. Ik mag jullie vast een klein inkijkje geven. Via onderstaande link komt u op de Nederlandse website in wording. 
https://stichtingdroomhuizencolombia.nl
Namens iedereen hier in Colombia weer heel erg bedankt voor jullie inzet in deze ingewikkelde tijden.
Vriendelijke groet en voor iedereen veul hail en zeeg’n int nije joar,
Bart Dijkstra

Hallo allemaal,
Hartelijk dank voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen etc. die wij mochten krijgen voor onze verjaardagen. Dit medeleven maakte voor ons, in deze rare tijd, toch nog veel goed.
Sietse en Marga Heijes.

Hartelijk dank.
Op 2 januari is Derk overleden. Hij was al jaren ziek, maar het einde kwam toch nog onverwacht snel. Hij is thuis rustig ingeslapen. Ik was erbij, samen met onze zoon en dochter. Ook onze schoondochter en schoonzoon waren in huis en lieten het huishouden draaien. De kleinkinderen hebben afscheid kunnen nemen van hun lieve opa. 
Derk is op 8 januari begraven op Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext, met Jaap Nicolai als voorganger. Vanwege de maatregelen rondom Corona, in heel kleine kring. 
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor kaarten, telefoontjes en andere blijken van belangstelling. Dit heeft mij erg goed gedaan!
Mieke Buiter-van Oosten

Uit de gemeente.
Deze week mag ik u twee verjaardagen doorgeven en ook nog op dezelfde dag. Op dinsdag 26 januari is het 88 jaar geleden dat Dhr. H. Buist, Prunuslaan 56 het levenslicht zag en op 26 januari 1938 werd Dhr. A.T. Diekema, Iepenlaan 1 geboren. Hij viert dus zijn 83ste verjaardag. Voor u beiden een hartelijke felicitatie, namens de gemeente, en een fijne verjaardag toegewenst.
Mevr. Conny Berends, Merellaan 15 heeft een operatie ondergaan, maar is weer thuis. We wensen u een voorspoedig herstel toe.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 5 februari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
31 januari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 31 januari – 9.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai – Nieuw Buinen

 
 
11 januari 2021 11 januari 2021

17 januari 2021

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. W. de Groot uit Emmen voorgaat.
…is Gerda Goelema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de Fam. J. Molema, Ben. Polderweg A156 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 24 januari is de Fam. A. Leutscher, Westersstraat A162 aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. E. Huizing aan de Prunuslaan.

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 16 januari is er weer gelegenheid om het oud papier in te leveren bij de garage van de kerk. Dit kan tussen 9.00 en 11.00 uur.

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

40dagenkalender 2021
Beste mensen,
Graag wil ik, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: 'Ik ben er voor jou – zeven keer barmhartigheid'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2021 van Kerk in Actie.
Bestellen ging voorgaande jaren altijd via een intekenlijst, maar in de huidige tijd met de Covid maatregelen kunt u de kalender dit jaar als volgt bestellen: *via email: f.oppewal@worldonline.nl  o.v.v. uw naam, adres en het aantal kalenders, even een briefje bij mij in de bus  of telefonisch via 0597-645650.
De kalender kost € 5,00 en er kan t/m 24 januari 2021 besteld worden. De kalender wordt in de week voor 14 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen.
De bijdrage komt ten goede aan het werk van Hillie en Eman op Java in Indonesië. Zij werkt daar als docente theologie en Engels.
Feike Oppewal 

Beste allemaal,
Een heel gelukkig nieuwjaar. Wat een fantastisch nieuws.
Wij hebben net vandaag gehoord dat de wijk waar we in werken weer in quarantaine moet. Dus we zullen doorgaan met onze noodhulp.
Wij hopen wel zo snel mogelijk weer reguliere activiteiten te draaien, dit jaar met onze eigen gaarkeuken. Hier zal een groot deel van het geld voor gereserveerd worden. Ook is er inmiddels begonnen met de Nederlandse stichting. Ik mag jullie vast een klein inkijkje geven. Via onderstaande link komt u op de Nederlandse website in wording. 
https://stichtingdroomhuizencolombia.nl
Namens iedereen hier in Colombia weer heel erg bedankt voor jullie inzet in deze ingewikkelde tijden.
Vriendelijke groet en voor iedereen veul hail en zeeg’n int nije joar,
Bart Dijkstra

Uit de gemeente.
Dhr. Jan Mollema is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. We wensen jou een voorspoedig herstel toe.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 22 januari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
17 januari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Zondag 24 januari – 11.00 uur – Ds. B.L. van der Woude - Winschoten


 
 
4 januari 2021 4 januari 2021
Zondag 10 januari…
…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B. de Jong uit Stadskanaal voorgaat.
…is Dhr. A. Wieske de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor Ondersteuning.
…is de Fam. M. Ritzema, Reijndersstraat A105 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 17 januari is de Fam. J. Molema, Ben. Polderweg A156 aan de beurt ).
…is de dienst alleen via de live stream en via de kerkomroep te volgen.

Op 20 december zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. T. Heikens aan de Vermeerlaan, op 25 december bij de Fam. Dijkstra in Stadskanaal en op 27 december bij Dhr. J. Hulzebos aan de Oldenburgerstraat.

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Lieve mensen,
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het overweldigende aantal kaarten, bloemen, telefoontjes, en berichtjes via social media.
 “Zo ontroerend”.                                  
We zijn er nog lang niet, maar weten ons gesteund en blijven hopen op herstel, in vertrouwen op Gods nabijheid.
We wensen jullie allemaal alle goeds en gezondheid in het Nieuwejaar.
Hartelijke groet,
Richard en Anja

Bericht van de Werkgroep Ontwikkelingshulp.
Aan het begin van het nieuwe jaar is hier de opbrengst van 2020.
Een bedrag van 850 euro van Kick.
Een bedrag van 500 euro van Oud Papier Actie.
Een bedrag van 450 euro van de Kniepertjesactie van Sietse en Marga.
Daarbij opgeteld de giften die zijn binnengekomen van een aantal werkgroep leden
en gemeenteleden. Daarnaast zijn er ook nog wat spullen verkocht.
Totaal toch een mooi bedrag van €2.408,55
We kijken terug op een jaar zonder georganiseerde activiteiten.
Gelukkig mogen we toch bovenstaand bedrag overmaken naar het project van Bart Dijkstra in Bogota. Het geld is daar vooral heel erg nodig. Wij hebben hier last van de coronacrisis maar daar zijn de consequenties vele malen groter.
Voor iedereen de beste wensen en we hopen in 2021 elkaar weer eens te ontmoeten om te kijken hoe we als werkgroep verder gaan.
Reiny

Uit de gemeente.
Op zaterdag 2 januari kwam er een einde aan het leven van Derk Buiter in de leeftijd van 65 jaar. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, maar het einde komt toch onverwacht. In de dienst van 3 januari werd er een kaars voor Derk ontstoken, een moment van stilte in acht genomen en lied 23b; De Heer is mijn Herder, ter nagedachtenis gezongen. Wij willen Mieke, de kinderen, de kleinkinderen en allen die Derk liefhadden Gods nabijheid toewensen in deze tijd van rouw en gemis.

Op maandag 11 januari mag Dhr. Sietse Heijes zijn 80ste verjaardag vieren en vijf dagen later op zaterdag 16 januari is zijn vrouw Marga Heijes jarig. Zij viert haar 81ste verjaardag. Namens ons allen een fijne verjaardag toegewenst met de hartelijke felicitaties.

Het nieuwe jaar is begonnen. Voor de één een jaar met hoopvolle verwachtingen, voor de ander een jaar dat al begint met de nodige zorgen. Laten we elkaar vasthouden, ook al zien we elkaar niet of weinig, want in verbondenheid en met Gods kracht mogen we al onze hoop vestigen op dit nieuwe jaar.

Oud papier.
Op zaterdag 16 januari is er weer gelegenheid om het oud papier in te leveren bij de garage van de kerk. Dit kan tussen 9.00 en 11.00 uur.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 22 januari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag17 januari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 17 januari – 9.30 uur – Ds. W. de Groot - Emmen

 
 
28 december 2020 28 december 2020
Oudejaarsavond 31 december…

…begint de dienst om 19.00 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is Gerda Goelema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Diaconie.
...de dienst is via een livestream te volgen


Zondag 3 januari….

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. G.R. Offringa uit Scheemda voorgaat.
…is Feike Oppewal de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de Fam. K.J. van Donkersgoed, Reijndersstraat B17 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 10 januari is de Fam. M. Ritzema aan de beurt).
...de dienst is via een livestream te volgen

De bloemen uit de kerk zijn op 1ste Kerstdag, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. en Mevr. Dijkstra in Stadskanaal en op 27 december bij Dhr. J. Hulzebos aan de Oldenburgerstraat, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

U hebt het waarschijnlijk allemaal gehoord; We zitten in een tijdelijke lockdown (van 15 december 2020 t/m 18 januari 2021).
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden.
Dit houdt in dat alleen de mensen die een taak hebben te vervullen in de dienst aanwezig zullen zijn en dat de KND doorgaat met hun project. We hopen zo dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van de link. 
Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Uit de gemeente.
We mogen terugzien op een mooie viering op 1ste Kerstdag. Een dienst voor iedereen te volgen via de kerkomroep of de live stream, maar waarbij de kinderen wèl in de kerk aanwezig mochten zijn, en dat waren ze dan ook! Fijn om zo tóch Kerst te vieren.
Dhr. Jan Hulzebos is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. We wensen je alle goeds toe.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 8 januari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
3 januari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Zondag 10 januari – 11.00 uur – Ds. B. de Jong - Stadskanaal


 
 
21 december 2020 21 december 2020
Eerste Kerstdag 25 december…

…begint de dienst om 10.00 uur, voorbereid door de werkgroep eredienst en de kindernevendienst.
ONLINE DIENST, AANMELDEN NIET MOGELIJK
…is Adriaan Mollema de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor Kinderen in de knel en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. H. Broekema, Galjoot 30 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 27 december is de Fam. A. Mollema, Galjoot 10 aan de beurt).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. Heikens aan de Joh. Vermeerlaan.

Bericht van de Kerkenraad
U hebt het waarschijnlijk allemaal gehoord; We zitten in een tijdelijke lockdown (van 15 december 2020 t/m 18 januari 2021).
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden.
Dit houdt in dat alleen de mensen die een taak hebben te vervullen in de dienst aanwezig zullen zijn en dat de KND doorgaat met hun project. We hopen zo dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.
De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van de link.

Namens de kerkenraad, Martje Ritzema

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Uit de gemeente.
Afgelopen week zijn de bewoners van de Clockstede verhuisd naar het nieuwe gebouw.
Dit betekent dat mevr. Buikema in korte tijd twee keer heeft moeten verhuizen. Haar nieuwe adres is: Clockstede, kamer 14-1, Seringenlaan 1, 9663 EH Nieuwe Pekela.
Het is een heel verdrietige tijd voor Cees en Reiny en voor Gieneke en Wicher. Op 17 december kwam hun kleindochter Maud levenloos ter wereld. Wij wensen hun en natuurlijk de ouders Jet en Frank en het broertje Teun, Gods onmisbare kracht en troost toe.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 8 januari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
3 januari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Zondag 27 december – 9.30 uur – Ds. R. Rienstra - Nieuwolda
ONLINE DIENST, AANMELDEN NIET MOGELIJK

 
 
14 december 2020 14 december 2020
BERICHT VAN DE KERKENRAAD

************************************************************************************************************
U hebt het waarschijnlijk allemaal gehoord; We zitten in een tijdelijke lockdown (van 15 december 2020 t/m 18 januari 2021).
Als kerkenraad hebben we besloten de kerkdiensten tijdens deze lockdown in een minimale bezetting doorgang te laten vinden.

Dit houdt in dat alleen de mensen die een taak hebben te vervullen in de dienst aanwezig zullen zijn en dat de KND doorgaat met hun project. We hopen zo dat een digitale kerkdienst op deze manier ook fijn is om thuis mee te beleven.

De diensten worden digitaal via Youtube uitgezonden en is te volgen door het aanklikken van deze link. 

Namens de kerkenraad, Martje Ritzema


************************************************************************************************************​​​​​​​

Zondag 20 december – 4de Advent
…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. W. de Groot uit Emmen voorgaat. 
…is Miep van der Laan de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor Missionair werk.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. R. Panneman, Kof 4 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
Op 6 december zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Anja Balsters in Alteveer en op 13 december bij Mevr. de Groot in Alteveer.

De kerkdienst kan allen wanneer u een taak in de dienst hebt bijgewoond worden.

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 19 december is er gelegenheid om het oud papier te brengen bij de garage van de kerk. Dit kan tussen 9.00 en 11.00 uur.

Uit de gemeente.
Verdrietig nieuws bij dhr. Theo Oldenburger, zijn zus is overleden. Namens de gemeente   wensen we hem Gods kracht toe en sterkte in deze moeilijke tijd.
Bij de fam. Ritzema was er blij nieuws, dhr. Martin Ritzema is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen hem namens de gemeente beterschap en een spoedig herstel toe.
Op woensdag 23 december zijn Dhr. en Mevr. Dijkstra aan de Hemenweg in Stadskanaal 50 jaar getrouwd. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.


Vrijdag 25 december – 1ste Kerstdag….
…begint de gezinsdienst om 10.00 uur, welke is voorbereid door werkgroep eredienst en  de kindernevendienst.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor Kinderen in de knel en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. H. Broekema, Galjoot 30 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.


De kerkdienst kan allen wanneer u een taak in de dienst hebt bijgewoond worden.

Zondag 27 december…
…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. R. Rienstra uit Nieuwolda voorgaat.
…is Feike Oppewal de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is de Fam. A. Mollema, Galjoot 10 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.


De kerkdienst kan allen wanneer u een taak in de dienst hebt bijgewoond worden.

Donderdag 31 december – Oudejaarsdag….
…begint de dienst om 19.00 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai uit Nieuw-Buinen voorgaat.  
…is Gerda Goelema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Diaconie.


De kerkdienst kan allen wanneer u een taak in de dienst hebt bijgewoond worden.

Zondag 3 januari….
…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. G.R. Offringa uit Scheemda voorgaat.
…is Feike Oppewal de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. K.J. van Donkersgoed, A. Reijndersstraat B17 aan de beurt voor bloemen in
  en uit de kerk. ( Op 10 januari is de Fam. M.P. Ritzema, A. Reijndersstraat A105 aan de beurt. )

De kerkdienst kan allen wanneer u een taak in de dienst hebt bijgewoond worden.


Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 8 januari wordt bezorgd, kunt u t/m zondag
3 januari, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga

Dienst 10 januari – 11.00 uur – Ds. B. de Jong - Stadskanaal
 
 
7 december 2020 7 december 2020
Zondag 13 december – 3de  Advent

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. F. Volbeda uit Groningen voorgaat.
…is Dhr. A. Wieske de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. S.K. Heijes, Rembrandtlaan 18 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 20 december is de Fam. R. Panneman, Kof 4 aan de beurt).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Anja Balsters in Alteveer.

Aanmelden:
Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur

Kerkdienst live of achteraf bekijken.
De kerkdiensten vanaf nu niet alleen d.m.v. geluid maar ook met beeld.
Vanaf nu kunt u thuis de kerkdienst meebeleven door in te loggen op de site van de kerk.
Op de eerste pagina van de site (homepagina, zie linker kolom) ziet u LIVE STREAM Kerkdienst staan. Hieronder staat een foto van de kerk vanaf de Kerkstraatkant.
Op deze foto staat Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela,  de datum van de dienst, de tijd en de naam van de voorganger. Door een klik op de foto opent de dienst via YouTube.
Er komt een vraag om in te loggen op YouTube. Dit kunt u overslaan.
U kunt pas een paar minuten voor de dienst de opname openen.
De dienst blijft een aantal weken op de site staan. U kunt dus ook achteraf nog kijken.
Met vriendelijke groet,
Cees Bosdijk

Uit de gemeente.
Namens ons allen een hartelijke felicitatie voor Cees en Reiny Bosdijk en Gieneke en Wicher Broekema met de geboorte van hun kleinzoon Luuk. Hij is de zoon van Niek en Karien en het broertje van Saar.
Op dit moment verblijft Martin Ritzema nog steeds in het ziekenhuis, maar hij hoopt binnenkort naar huis te mogen. Er zijn meerdere gemeenteleden die ziek zijn of in zorg leven. Dat is niet altijd bekend of men heeft liever niet dat het genoemd wordt en daar is alle begrip voor, maar niettemin toch sterkte en Gods nabijheid toegewenst.
Het heeft een paar weken geduurd door wat opstart problemen, maar afgelopen zondag is het toch gelukt om de kerkdienst ook via de live stream uit te zenden. Met beeld erbij voelt het of je als thuisblijver toch in de kerk bent. Compliment voor Cees, die er heel wat energie in heeft gestopt om dit voor elkaar te krijgen.

Kniepertjes.
Sietse en Marga Heijes zijn weer begonnen met een kniepertjesactie.
De opbrengst gaat naar het project van de Werkgroep Ontwikkelingshulp.
Ze kosten 2,50 per zakje. Ook leuk om cadeau te geven.
Bestelling kan telefonisch doorgegeven worden op telnr. 0597- 645736

Collecte:

Opmerkelijke vondst door de diaconie. Waarschijnlijk was er een Piet in de kerk afgelopen zondag.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 18 december wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 13 december, 17.00 uur inleveren, deze keer bij Rynette Horlings.
LET OP: Dit is de laatste uitgave van 2020. Alle informatie rondom de feestdagen kunnen hierin vermeld worden. De eerste kerkbode in 2021 verschijnt dan op 8 januari.

Zondag 20 december – 4de Advent – 9.30 uur – Ds. W. de Groot – Emmen
We mogen dan samen de Maaltijd van de Heer vieren.
 
30 november 2020 30 november 2020
Zondag 6 december – 2de Advent

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B. L. v. d. Woude uit Winschoten voorgaat.
…is Miep van der Laan de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor Kerkinactie.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. M.A. Heikens, Vermeerlaan 6 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
(Op 13 december is de beurt aan de Fam. S.K. Heijes, Rembrandtlaan 18 en op 20 december aan de Fam. R. Panneman, Kof 4.)

Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Op 22 november zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. Jan v.d. Laan aan de Torenwijk en op 29 november bij de Fam. Wichers in Veendam.

Uit de gemeente.
Dhr. Martin Ritzema is voor de tweede keer opgenomen in het ziekenhuis. Namens ons allen van harte beterschap en een voorspoedig herstel toegewenst.

Kniepertjes.
Sietse en Marga Heijes zijn weer begonnen met een kniepertjesactie.
De opbrengst gaat naar het project van de Werkgroep Ontwikkelingshulp.
Ze kosten 2,50 per zakje. Ook leuk om cadeau te geven.
Bestelling kan telefonisch doorgegeven worden op telnr. 0597- 645736
   
Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 18 december wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 13 december, 17.00 uur inleveren, deze keer bij Rynette Horlings.
LET OP: Dit is de laatste uitgave van 2020. Alle informatie rondom de feestdagen kunnen hierin vermeld worden. De eerste kerkbode in 2021 verschijnt dan op 8 januari.

Dienst 13 december – 3de  Advent - 9.30 uur – Ds. F. Volbeda – Groningen
 
23 november 2020 23 november 2020
Zondag 29 november – 1ste Advent

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. I. de Boer uit Groningen voorgaat.
…is Feike Oppewal de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor Kinderen in de knel en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is Dhr. F. Oppewal, Joh. Vermeerlaan 6a aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 6 december is de Fam. M.A. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6 aan de beurt).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. Jan v.d. Laan aan de Torenwijk.

Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:
Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
Uit de gemeente.
Op 19 november kwam er een einde aan het leven van John van der Wijk in Musselkanaal. Hij was 77 jaar. Afgelopen zondag hebben we hem in de dienst herdacht door een kaars te ontsteken, een moment stil te zijn en lied 23b te zingen: De Heer is mijn Herder. Wij wensen zijn vrouw Diny, de kinderen en iedereen die John zal missen Gods onmisbare kracht toe.
Jan van der Laan is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een operatie. Namens de gemeente een voorspoedig herstel toegewenst.
Aanstaande zondag is het de eerste Advent en zal er een begin worden gemaakt met het Advent en Kerstproject van de kindernevendienst met als thema: Het beste nieuws.
 
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m aanstaande zondag 29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 4 december wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 29 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Zondag 6 december – 2de Advent – 11.00 uur – Ds. B.L. v.d. Woude - Winschoten


 
 
16 november 2020 16 november 2020
Zondag 22 november

…begint de Grunneger dainst om 9.30 uur waarin Mevr. Ritzema voorgaat.
…is Dhr. Wieske de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor het Pastoraat en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. D. Vos, Paulus Potterlaan 25  aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
(Op 29 november is de beurt aan Dhr. F. Oppewal, Vermeerlaan 6a en op 6 december aan de Fam. M.A. Heikens, Vermeerlaan 6).
 
Op 8 november zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. M. Ritzema aan de Reijndersstraat en bij Dhr. H.A. Meijer aan de Lindenlaan en op 15 november bij Mevr. Drok-Joosten en Mevr. Hennie Drok aan de Potterlaan en bij Marja Haneman aan de Prunuslaan.

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 21 november kan er tussen 9.00 en 11.00 u oud papier worden gebracht bij de garage van de kerk.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober). Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 
Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:

Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m zondag 29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 4 december wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 29 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst 29 november – 1ste Advent - 9.30 uur – Ds. I. de Boer – Groningen

 
 
9 november 2020 9 november 2020
Zondag 15 november

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Jaap Nicolai voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er geen kindernevendienst.
…is de Fam. T. Zweers, Paulus Potterlaan 16 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 22 november is de Fam. D. Vos, Paulus Potterlaan 25 aan de beurt ).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. M. Ritzema aan de Reijndersstraat en bij Dhr. H. Meijer aan de Lindenlaan.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober). Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 
Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:

Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m zondag
29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska,
email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 20 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 15 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 22 november – 9.30 uur – Mevr. M. Ritzema
Dit is een Grunneger Dainst

 
 
2 november 2020 2 november 2020
Zondag 8 november

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. G.W. v.d. Werff uit Drieborg voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor JOP.
…is er kindernevendienst.
…is  Mevr. H. Smid, Paulus Potterlaan 11 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
(Op 15 november is de beurt aan de Fam. T. Zweers, Paulus Potterlaan 16 en op 22 november aan de Fam. D. Vos, Paulus Potterlaan 25).
 
Op 25 oktober zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. A. Wieske aan de Albatrosstraat en op 1 november bij Mevr. Diny v.d. Wijk in Stadskanaal.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober). Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 
Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:

Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
          
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m zondag
29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska,
email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Uit de gemeente.
Op zondag 1 november was er een bijzondere viering van de Gedachtenis der Namen. Een dienst die elk jaar weer indrukwekkend is en die helaas dit jaar, vanwege de corona, op een wat meer sobere wijze werd gevierd. In voorgaande jaren was er, nadat de gestorvenen uit de gemeente genoemd en herdacht werden, gelegenheid voor de gemeenteleden om een lichtje te ontsteken en op die wijze stil te staan bij de gestorvenen in familie- of vriendenkring. Deze keer heeft de voorganger namens ons allen een kaars ontstoken. De symbolische schikking werd gemaakt door Marja Haneman. Op de website van de kerk vindt u een foto van de schikking en de uitleg hierbij.
In de afgelopen week zijn Dhr. H.A. Meijer en Dhr. M. Ritzema onverwacht opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar ze zijn gelukkig inmiddels weer thuis. Namens de gemeente wensen wij u beiden een voorspoedig herstel toe.
Op zondag 8 november is het de 82ste verjaardag van Dhr. E.O. Huizing, Prunuslaan 8.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 20 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 15 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst 15 november – 9.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai – Nieuw Buinen 
 
26 oktober 2020 26 oktober 2020
Zondag 1 november

…is het de Gedachteniszondag en begint de dienst om 9.30 uur waarin Jaap Nicolai voorgaat en waarin we de Maaltijd van de Heer mogen vieren.
…is Adriaan Mollema de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor Kerkinactie.
…is er geen kindernevendienst.
…is de Fam. J. de Jonge, Acacialaan 5 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 8 november is Mevr. H. Smid, Paulus Potterlaan 11 aan de beurt ).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. Abel Wieske aan de Albatrosstraat.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober) . Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 

Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:
Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
          De Kerkenraad

Werkgroep Eredienst.
De werkgroep eredienst vergadert op dinsdag 3 november om 19.30 uur.
Ciska

Uit de gemeente.
Op zondag 8 november is het de 82ste verjaardag van Dhr. E.O. Huizing, Prunuslaan 8.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 6 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 1 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 8 november – 9.30 uur - Ds. G.W. v.d. Werff - Drieborg

 
 
19 oktober 2020 19 oktober 2020
Zondag 25 oktober

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B. de Jong uit Stadskanaal voorgaat.
…is Feike Oppewal de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de  Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. J. Mollema, Merellaan 19,  aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
(Op 1 november is de beurt aan de fam. J. de Jonge, Acacialaan 5 en op 8 november aan mevr. H. Smid, Paulus Potterlaan 11 ).
 
Op 11 oktober zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Marijke Hulzebos aan de Kerkstraat en bij de fam. Messchendorp aan de Vinkenlaan. Op 18 oktober zijn de bloemen bezorgd bij de fam. Hallema aan het Kienholt en bij de
fam. de Jonge aan de Acacialaan.

Van de diaconie.
In de week na 26 oktober komen we langs met de envelop voor het werelddiaconaat.
De Diaconie

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Bericht van de kerkenraad
Tot op heden was het nog niet voorgekomen maar omdat we nu terug moeten naar 30 kerkbezoekers zou het kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.

De kerkenraad.

Lieve allemaal.
Langs deze weg willen wij antwoorden op de vele mooie kaarten en lieve woorden die wij mochten ontvangen ter ere van ons 45 jarig huwelijk.
Uit alle hoeken kwamen jullie gelukwensen. Het deed ons goed.
HEEL HARTELIJK DANK.
Uta en Jan de Jonge

Uit de gemeente
Mevr. Diny v.d. Wijk is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis.
Namens ons allen een voorspoedig herstel toegewenst.
We zitten nog steeds midden in de corona crisis en het einde is nog niet in zicht. Het betekent onder meer dat we elkaar weinig of niet zien, hooguit spreken via whats-app of telefoon. We mogen gelukkig nog naar de kerk, maar dat moet om de beurt omdat we ons aan de regels houden en in totaal met dertig personen aanwezig zijn. Het betekent ook dat we, als gemeente, niet meer zo goed op de hoogte zijn van het wel en wee van ons allen.
Maar er zijn in deze tijd natuurlijk gebeurtenissen die ons bezighouden. Fijne dingen, maar ook droevige dingen. Mensen die, zij het in aangepaste vorm, hun verjaardag mogen vieren of andere vreugdevolle gebeurtenissen meemaken, maar ook zijn er spanningen in de vorm van eenzaamheid, misschien boosheid, onbegrip of ongeduld omdat het virus ons al zo lang in de greep houdt. Ziekenhuisbezoeken of het wachten op uitslagen van een onderzoek. Laten wij elkaar niet loslaten maar ons er samen doorheen slaan met een telefoontje of een kaartje, want het is toch fijn om van elkaar te horen.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 6 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 1 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst 1 november – 9.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai – Nieuw Buinen
Hierin gedenken we de overledenen en we vieren de Maaltijd van de Heer.

 
 
12 oktober 2020 12 oktober 2020
Zondag 18 oktober

…is het zondag Werelddiaconaat en begint de dienst om 9.30 uur waarin Da. W. van Noord uit Assen voorgaat.
…is Dhr. Dick Dijk de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor het werelddiaconaat en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er geen kindernevendienst.
…zijn de fam. C. Bosdijk, Rondweg 30 en de fam. H. Berends, Merellaan 15 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 25 oktober is de fam. J. Mollema, Merellaan 19 aan de beurt ).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Marijke Hulzebos aan de Kerkstraat en ter verwelkoming bij de fam. Messchendorp aan de Vinkenlaan.

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 17 oktober, van 9.00 – 11.00 uur,  kunt u het oud papier brengen bij de garage van de kerk.

Bericht van de kerkenraad
Tot op heden was het nog niet voorgekomen, maar omdat we nu terug moeten naar 30 kerkbezoekers zou het een keer kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
De kerkenraad.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente.
Op zaterdag 17 oktober zijn Jan en Uta de Jonge, Acacialaan 5, 45 jaar getrouwd. Een hartelijke felicitatie namens ons allen en een fijne dag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 23 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 18 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 25 oktober – 11.00 uur – Ds. B. de Jong - Stadskanaal

 
 
5 oktober 2020 5 oktober 2020
Zondag 11 oktober

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de  Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…zijn de fam. A. Hallema, Kienholt 8 èn de fam. W. J. Hovinga, Rondweg 3 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  (Op  18 oktober is de beurt aan de fam. C. Bosdijk, Rondweg 30 en aan de fam. H. Berends, Merellaan 15 ).
 
Op zondag 27 september zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Siks-Buist aan de Albatrosstraat en op 4 oktober bij de fam. Feunekes aan de Onstwedderweg.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Bericht van de kerkenraad
Tot op heden is het nog niet voorgekomen maar het zou een keer kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
De kerkenraad.

Uit de gemeente.
Deze week zijn er allerlei berichten te vermelden. Verdriet en gemis bij de familie Henk Kingma na het overlijden van hun schoonvader en opa. Dhr. Feunekes is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. Op maandag 12 oktober is het de verjaardag van Marijke Hulzebos Ze wordt 37 jaar. Omdat ze dit weekend thuis is kan er, als u dat wilt, een kaartje naar Kerkstraat 9. Een week later op maandag 19 oktober hoopt Dhr. Feunekes, Onstwedderweg 71 zijn 90ste verjaardag te mogen vieren. Voor u beiden namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.
Daarnaast zijn er twee huwelijks jubilea. Op zaterdag 10 oktober is het 40 jaar geleden dat Dhr. en Mevr. Hallema, Kienholt 8 in het huwelijksbootje stapten en op zaterdag 17 oktober is het de huwelijksverjaardag van Jan en Uta de Jonge, Acacialaan 5. Zij zijn dan 45 jaar getrouwd. Namens ons allen een hartelijke gelukwens voor beide echtparen.
Verder is er nog babynieuws. Op 28 september is Tulin geboren. Zij is de dochter van Marcel en Nienke en de kleindochter van Harmannus en Rynette Horlings. Proficiat en geniet er van. In de afgelopen periode zijn er meerdere gemeenteleden die het “wonder” van de geboorte van een kleinkind mee mochten maken. Helaas krijgen wij dat, als gemeente, niet altijd mee, je spreekt elkaar immers amper. Ook zijn er droeve gebeurtenissen geweest voor enkele gemeenteleden door het overlijden van een geliefd familielid. Wij zijn lang niet altijd op de hoogte en daarom is het goed om vreugde en verdriet door te geven aan Jaap Nicolai en/of de scriba.
Via het kerkelijk bureau kwam het bericht dat we 4 nieuwe gemeenteleden mogen verwelkomen. Dhr. en Mevr. G. Messchendorp-Hensens en hun beide kinderen Beka Geertruida en Gerrit-Jan. Ze wonen aan de Vinkenlaan 22, 9663CN. Hartelijk welkom. We wensen dat jullie je spoedig “thuis” zullen voelen in onze gemeente.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 23 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 18 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag Werelddiaconaat 18 oktober–9.30 uur–Da. W. van Noord - Assen
 
28 september 2020 28 september 2020
Zondag 4 oktober

…begint de dienst om 9.30 uur waarin de Werkgroep Eredienst voorgaat.
…is Miep van der Laan de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor Kerk en Israël en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er geen kindernevendienst.
…is de fam. A. Zweers, Kienholt 11 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk (Op 11 oktober is de fam. A. Hallema, Kienholt 8 aan de beurt).

De bloemen uit de kerk zijn op 27 september, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Siks-Buist aan de Albatrosstraat.

Bericht van de kerkenraad
Tot op heden is het nog niet voorgekomen maar het zou een keer kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.

De kerkenraad.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.

 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.

 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.

 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.

 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 

 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.

Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente.
Op maandag 5 oktober is Mevr. G. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27 in Veendam jarig. Ze wordt dan 80 jaar. Namens ons allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.       

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 9 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 4 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 11 oktober
9.30 uur – Dhr. J. Nicolai

 
 
21 september 2020 21 september 2020
Zondag 27 september

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B.L. v.d. Woude uit Winschoten voorgaat.
…is Dhr. Oppewal de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor het Vredeswerk.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. H. Horlings, Vinkenlaan 50 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op  4 oktober is de fam. A. Zweers, Kienholt 11 aan de beurt en op 11 oktober de fam. A. Hallema, Kienholt 8).

Op zondag 13 september zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij
Mevr. Berends aan de Merellaan en op 20 september bij Mevr. Bouland aan de Iepenlaan.

Schoonhouden Kerkhof.
Het rooster voor onderhoud van ons kerkhof is afgewerkt. Toch blijft er in de komende weken nog genoeg werk over. We gaan voorlopig nog door op de vrijdagmiddag. Als we hulp nodig hebben worden de medewerkers gebeld.
Kerkhofcommissie

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente.
Deze week mag ik u een verjaardag doorgeven. Op maandag 5 oktober is Mevr. G. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27 in Veendam jarig. Ze wordt dan 80 jaar. Namens ons allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.       

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 9 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 4 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 4 oktober – 9.30 uur – Werkgroep Eredienst -
De Luthersen zijn dan bij ons te gast.
 
14 september 2020 14 september 2020
Zondag 20 september…..

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. F. Volbeda uit Groningen voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er geen kindernevendienst.
…is de fam. J. Haan, Vinkenlaan 26 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  (Op  27 september is de  fam. H. Horlings, Vinkenlaan 50 aan de beurt).

Op zondag 13 september zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Berends aan de Merellaan

Beraad van kerken.
Op 20 september zou er een vredesdienst gehouden worden, van het Beraad van kerken.
Helaas kan deze dienst vanwege het coronavirus geen doorgang vinden.
In iedere kerk zal nu een eigen dienst worden gehouden.
Het beraad van Kerken wenst ieder een goede gezegende dienst
Wij mogen gaan op de weg van Vrede
verbonden en aangeraakt
bemoedigd en geïnspireerd
door het Woord van Vrede.
Ook de oecumenische dienst van 15 november vindt ( door het coronavirus ) plaats in ieders eigen kerk.

Het Beraad van Kerken

Schoonhouden kerkhof:
Vrijdag 18 september, J.v.d. Laan, H. Buist, J. Kampinga, C. Bosdijk en A. Leutscher.
We beginnen om 13.30 uur.
Kerkhofcommissie

Oud papier.
Op zaterdag 19 september is er weer gelegenheid om uw oud papier te brengen bij de garage van de kerk. Dit kan tussen 9.00 en 11.00 uur.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds een aantal weken zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.

Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente:
Mevr. Bouland is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, we wensen u namens de gemeente veel sterkte en beterschap toe.

Sjaloom en jaarboekje.
Begin oktober zullen de najaarssjaloom en het jaarboekje 2020/2021 verschijnen. Kopij voor de Sjaloom kunt u zenden aan liesbethjonker@hotmail.com of aan j.kampinga6@kpnplanet.nl
Om het jaarboekje weer up to date te krijgen graag alle wijzigingen hiervoor doorgeven aan Ciska j.kampinga6@kpnplanet.nl
Dit alles kan t/m aanstaande zondag 20 september.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 25 september wordt bezorgd, kunt u
t/m zondag 20 september,  17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Zondag 27 september – 11.00 uur – Ds. B.L. v.d. Woude - Winschoten
 
7 september 2020 7 september 2020
Zondag 13 september

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Da. E.de Vries-Baarlink uit  Coevorden voorgaat.
…is Gerda Goelema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Zending.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. W. Pathuis, Vinkenlaan 38 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.
  (Op  20 september is de fam. J. Haan, Vinkenlaan 26 aan de beurt ).

Op zondag 30 augustus zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij de fam. Buiter aan de dr. Brouwerstraat  en op 6 september bij Mevr. Ottjes aan de Rondweg.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds een aantal weken zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.

Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Werkgroep Eredienst.
De werkgroep eredienst vergadert op dinsdag 15 september om 19.30 uur.
Ciska

Even voorstellen:
Op 28 januari zijn wij verhuisd van Culemborg naar Nieuwe Pekela. Omdat ons hart naar het noorden trok (Derk is een Stadjer) besloten wij aan het einde van ons werkzame leven hierheen te verhuizen. We hoopten op prettige contacten in de kerk van Nieuwe Pekela, maar na een paar weken kerkgaan gooide Corona roet in het eten…..
Gelukkig kunnen wij weer naar de kerk op zondag en daar maken we, als het even kan ook gebruik van. Wij willen vanaf deze plaats iedereen hartelijk bedanken voor kaartjes en bloemen ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijk op 29 augustus.
Wij wonen aan de Dr. Harm Brouwerstraat. Hartelijke groet, Derk en Mieke Buiter

Sjaloom en jaarboekje.
Begin oktober zullen de najaarssjaloom en het jaarboekje 2020/2021 verschijnen. Kopij voor de Sjaloom kunt u zenden aan liesbethjonker@hotmail.com of aan j.kampinga6@kpnplanet.nl
Om het jaarboekje weer up to date te krijgen graag alle wijzigingen hiervoor doorgeven aan Ciska j.kampinga6@kpnplanet.nl
Dit alles kan t/m zondag 20 september.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 25 september wordt bezorgd, kunt u
t/m zondag 20 september,  17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 20 september – 9.30 uur – Ds. F. Volbeda - Groningen

 
 
31 augustus 2020 31 augustus 2020

Zondag 6 september - startzondag met Maaltijd van de Heer -

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte de Avondmaalscollecte bestemd voor Beiroet en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. M. Fieret, Vinkenlaan 32  aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 13 september is de  fam. W. Pathuis, Vinkenlaan 38 aan de beurt).

Bericht van de kerkenraad:

Beste mensen,
Begin juni heeft de kerkenraad besloten tot het houden van aangepaste diensten in ons kerkgebouw. Voornaamste reden om hiertoe te besluiten was het vooruitzicht dat een oplossing voor de Corona nog wel even op zich zou kunnen laten wachten en dat we niet zo lang de deuren gesloten willen houden.

Nu, halverwege augustus, kijken we met tevredenheid terug op de aangepaste diensten die tot op heden gehouden zijn. Ook kijken we vooruit. En dan met name naar de startzondag. We zien af van een uitgebreid programma. We zien geen mogelijkheden om binnen de beperkende maatregelen iets te organiseren waarbij “ontmoeten” centraal zou staan. Wel organiseren we een dienst op startzondag zoals we die de afgelopen periode gewend zijn, uitgebreid met een avondmaal.

Om de Maaltijd van de Heer op een verantwoorde wijze te vieren slaan we de vredegroet, middels het schudden van handen, over. Er is voor gekozen om op het liedboekplankje bij de aangewezen zitplaatsen een bekertje en stukje brood klaar te zetten. Op deze manier kunnen we gezamenlijk en allen tegelijkertijd het Avondmaal vieren.We denken op deze manier veilig het avondmaal te kunnen vieren en toch weer iets belangrijks toe te kunnen voegen. Zeker zo aan het begin van een nieuw seizoen.

Ondanks dat we denken een veilige manier van avondmaal vieren aan te kunnen bieden, moet iedereen zelf besluiten om al dan niet te komen. Als u besluit te komen dan wel graag op de gebruikelijke manier aanmelden.

Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.

Op zondag 30 augustus zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij de Fam. Buiter, Dr. Brouwerstraat

Schoonhouden Kerkhof.
zaterdag 5 september - A. Leutscher en J. Mellius
( zaterdag 12 september, H. Buist, J. Smid en J.P. Frericks )
Aanvang: 8.30 uur
Kerkhofcommissie

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds een aantal weken zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Collectemunten.
In verband met vakantie kunnen er in de eerste twee weken van september geen collectemunten worden besteld.

Sjaloom en jaarboekje.
Begin oktober zullen de najaarssjaloom en het jaarboekje 2020/2021 verschijnen. Kopij voor de Sjaloom kunt u zenden aan liesbethjonker@hotmail.com of aan j.kampinga6@kpnplanet.nl
Om het jaarboekje weer up to date te krijgen graag alle wijzigingen hiervoor doorgeven aan Ciska j.kampinga6@kpnplanet.nl
Dit alles kan t/m zondag 20 september.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 11 september wordt bezorgd, kunt u deze keer t/m zondag 6 september,  17.00 uur inleveren bij Rynette Horlings.

Dienst zondag 13 september – 9.30 uur – Da. E.de Vries-Baarlink  Coevorden
 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.