Protestantse Kerk in Nederland
 
 
23 november 2020 23 november 2020
Zondag 29 november – 1ste Advent

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. I. de Boer uit Groningen voorgaat.
…is Feike Oppewal de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor Kinderen in de knel en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is Dhr. F. Oppewal, Joh. Vermeerlaan 6a aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 6 december is de Fam. M.A. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6 aan de beurt).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. Jan v.d. Laan aan de Torenwijk.

Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:
Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
Uit de gemeente.
Op 19 november kwam er een einde aan het leven van John van der Wijk in Musselkanaal. Hij was 77 jaar. Afgelopen zondag hebben we hem in de dienst herdacht door een kaars te ontsteken, een moment stil te zijn en lied 23b te zingen: De Heer is mijn Herder. Wij wensen zijn vrouw Diny, de kinderen en iedereen die John zal missen Gods onmisbare kracht toe.
Jan van der Laan is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis voor een operatie. Namens de gemeente een voorspoedig herstel toegewenst.
Aanstaande zondag is het de eerste Advent en zal er een begin worden gemaakt met het Advent en Kerstproject van de kindernevendienst met als thema: Het beste nieuws.
 
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m aanstaande zondag 29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 4 december wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 29 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Zondag 6 december – 2de Advent – 11.00 uur – Ds. B.L. v.d. Woude - Winschoten


 
 
16 november 2020 16 november 2020
Zondag 22 november

…begint de Grunneger dainst om 9.30 uur waarin Mevr. Ritzema voorgaat.
…is Dhr. Wieske de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor het Pastoraat en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er kindernevendienst.
…is de Fam. D. Vos, Paulus Potterlaan 25  aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
(Op 29 november is de beurt aan Dhr. F. Oppewal, Vermeerlaan 6a en op 6 december aan de Fam. M.A. Heikens, Vermeerlaan 6).
 
Op 8 november zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. M. Ritzema aan de Reijndersstraat en bij Dhr. H.A. Meijer aan de Lindenlaan en op 15 november bij Mevr. Drok-Joosten en Mevr. Hennie Drok aan de Potterlaan en bij Marja Haneman aan de Prunuslaan.

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 21 november kan er tussen 9.00 en 11.00 u oud papier worden gebracht bij de garage van de kerk.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober). Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 
Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:

Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m zondag 29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska, email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 4 december wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 29 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst 29 november – 1ste Advent - 9.30 uur – Ds. I. de Boer – Groningen

 
 
9 november 2020 9 november 2020
Zondag 15 november

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Jaap Nicolai voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er geen kindernevendienst.
…is de Fam. T. Zweers, Paulus Potterlaan 16 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 22 november is de Fam. D. Vos, Paulus Potterlaan 25 aan de beurt ).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. M. Ritzema aan de Reijndersstraat en bij Dhr. H. Meijer aan de Lindenlaan.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober). Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 
Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:

Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m zondag
29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska,
email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 20 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 15 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 22 november – 9.30 uur – Mevr. M. Ritzema
Dit is een Grunneger Dainst

 
 
2 november 2020 2 november 2020
Zondag 8 november

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. G.W. v.d. Werff uit Drieborg voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor JOP.
…is er kindernevendienst.
…is  Mevr. H. Smid, Paulus Potterlaan 11 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
(Op 15 november is de beurt aan de Fam. T. Zweers, Paulus Potterlaan 16 en op 22 november aan de Fam. D. Vos, Paulus Potterlaan 25).
 
Op 25 oktober zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. A. Wieske aan de Albatrosstraat en op 1 november bij Mevr. Diny v.d. Wijk in Stadskanaal.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober). Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 
Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:

Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
          
Kerstsjaloom.
In de weken voor Kerst zal de Sjaloom verschijnen. Kopij hiervoor kunt u t/m zondag
29 november inleveren bij Liesbeth, email: liesbethjonker@hotmail.com of bij Ciska,
email: j.kampinga6@kpnplanet.nl
We zien elkaar weinig of niet in deze tijd van het coronavirus. Hoe mooi zal het dan zijn als u/jij een bijdrage levert aan de Sjaloom middels een verhaal, een gedicht een anekdote of een wens. Op die manier horen we dan toch even van elkaar.
Redactie

Uit de gemeente.
Op zondag 1 november was er een bijzondere viering van de Gedachtenis der Namen. Een dienst die elk jaar weer indrukwekkend is en die helaas dit jaar, vanwege de corona, op een wat meer sobere wijze werd gevierd. In voorgaande jaren was er, nadat de gestorvenen uit de gemeente genoemd en herdacht werden, gelegenheid voor de gemeenteleden om een lichtje te ontsteken en op die wijze stil te staan bij de gestorvenen in familie- of vriendenkring. Deze keer heeft de voorganger namens ons allen een kaars ontstoken. De symbolische schikking werd gemaakt door Marja Haneman. Op de website van de kerk vindt u een foto van de schikking en de uitleg hierbij.
In de afgelopen week zijn Dhr. H.A. Meijer en Dhr. M. Ritzema onverwacht opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar ze zijn gelukkig inmiddels weer thuis. Namens de gemeente wensen wij u beiden een voorspoedig herstel toe.
Op zondag 8 november is het de 82ste verjaardag van Dhr. E.O. Huizing, Prunuslaan 8.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 20 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 15 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst 15 november – 9.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai – Nieuw Buinen 
 
26 oktober 2020 26 oktober 2020
Zondag 1 november

…is het de Gedachteniszondag en begint de dienst om 9.30 uur waarin Jaap Nicolai voorgaat en waarin we de Maaltijd van de Heer mogen vieren.
…is Adriaan Mollema de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor Kerkinactie.
…is er geen kindernevendienst.
…is de Fam. J. de Jonge, Acacialaan 5 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 8 november is Mevr. H. Smid, Paulus Potterlaan 11 aan de beurt ).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Dhr. Abel Wieske aan de Albatrosstraat.

Bericht van de kerkenraad.
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn de regels voor het organiseren van kerkdiensten aangescherpt (per 13 oktober) . Het aantal bezoekers moet teruggebracht worden naar dertig personen.
Als kerkenraad hebben we besloten kerkdiensten te blijven organiseren maar dan voor maximaal dertig personen.
Het kan dus voorkomen dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst.
Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken.
We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat wanneer u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.
 

Protocol aanmelden voor kerkdienst.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:
Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.
Aanmelden:
 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 • Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 • Op het plankje voor de zitplaats staan stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. Ga zitten bij de GROENE STIP op het plankje (alleen hier is een zitplaats). De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand
          De Kerkenraad

Werkgroep Eredienst.
De werkgroep eredienst vergadert op dinsdag 3 november om 19.30 uur.
Ciska

Uit de gemeente.
Op zondag 8 november is het de 82ste verjaardag van Dhr. E.O. Huizing, Prunuslaan 8.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 6 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 1 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 8 november – 9.30 uur - Ds. G.W. v.d. Werff - Drieborg

 
 
19 oktober 2020 19 oktober 2020
Zondag 25 oktober

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B. de Jong uit Stadskanaal voorgaat.
…is Feike Oppewal de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de  Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. J. Mollema, Merellaan 19,  aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  
(Op 1 november is de beurt aan de fam. J. de Jonge, Acacialaan 5 en op 8 november aan mevr. H. Smid, Paulus Potterlaan 11 ).
 
Op 11 oktober zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Marijke Hulzebos aan de Kerkstraat en bij de fam. Messchendorp aan de Vinkenlaan. Op 18 oktober zijn de bloemen bezorgd bij de fam. Hallema aan het Kienholt en bij de
fam. de Jonge aan de Acacialaan.

Van de diaconie.
In de week na 26 oktober komen we langs met de envelop voor het werelddiaconaat.
De Diaconie

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Bericht van de kerkenraad
Tot op heden was het nog niet voorgekomen maar omdat we nu terug moeten naar 30 kerkbezoekers zou het kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.

De kerkenraad.

Lieve allemaal.
Langs deze weg willen wij antwoorden op de vele mooie kaarten en lieve woorden die wij mochten ontvangen ter ere van ons 45 jarig huwelijk.
Uit alle hoeken kwamen jullie gelukwensen. Het deed ons goed.
HEEL HARTELIJK DANK.
Uta en Jan de Jonge

Uit de gemeente
Mevr. Diny v.d. Wijk is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis.
Namens ons allen een voorspoedig herstel toegewenst.
We zitten nog steeds midden in de corona crisis en het einde is nog niet in zicht. Het betekent onder meer dat we elkaar weinig of niet zien, hooguit spreken via whats-app of telefoon. We mogen gelukkig nog naar de kerk, maar dat moet om de beurt omdat we ons aan de regels houden en in totaal met dertig personen aanwezig zijn. Het betekent ook dat we, als gemeente, niet meer zo goed op de hoogte zijn van het wel en wee van ons allen.
Maar er zijn in deze tijd natuurlijk gebeurtenissen die ons bezighouden. Fijne dingen, maar ook droevige dingen. Mensen die, zij het in aangepaste vorm, hun verjaardag mogen vieren of andere vreugdevolle gebeurtenissen meemaken, maar ook zijn er spanningen in de vorm van eenzaamheid, misschien boosheid, onbegrip of ongeduld omdat het virus ons al zo lang in de greep houdt. Ziekenhuisbezoeken of het wachten op uitslagen van een onderzoek. Laten wij elkaar niet loslaten maar ons er samen doorheen slaan met een telefoontje of een kaartje, want het is toch fijn om van elkaar te horen.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 6 november wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 1 november, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst 1 november – 9.30 uur – Dhr. Jaap Nicolai – Nieuw Buinen
Hierin gedenken we de overledenen en we vieren de Maaltijd van de Heer.

 
 
12 oktober 2020 12 oktober 2020
Zondag 18 oktober

…is het zondag Werelddiaconaat en begint de dienst om 9.30 uur waarin Da. W. van Noord uit Assen voorgaat.
…is Dhr. Dick Dijk de organist
…is de 1ste collecte bestemd voor het werelddiaconaat en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er geen kindernevendienst.
…zijn de fam. C. Bosdijk, Rondweg 30 en de fam. H. Berends, Merellaan 15 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. ( Op 25 oktober is de fam. J. Mollema, Merellaan 19 aan de beurt ).

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Marijke Hulzebos aan de Kerkstraat en ter verwelkoming bij de fam. Messchendorp aan de Vinkenlaan.

Oud papier.
Aanstaande zaterdag 17 oktober, van 9.00 – 11.00 uur,  kunt u het oud papier brengen bij de garage van de kerk.

Bericht van de kerkenraad
Tot op heden was het nog niet voorgekomen, maar omdat we nu terug moeten naar 30 kerkbezoekers zou het een keer kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
De kerkenraad.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente.
Op zaterdag 17 oktober zijn Jan en Uta de Jonge, Acacialaan 5, 45 jaar getrouwd. Een hartelijke felicitatie namens ons allen en een fijne dag toegewenst.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 23 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 18 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 25 oktober – 11.00 uur – Ds. B. de Jong - Stadskanaal

 
 
5 oktober 2020 5 oktober 2020
Zondag 11 oktober

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de  Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…zijn de fam. A. Hallema, Kienholt 8 èn de fam. W. J. Hovinga, Rondweg 3 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  (Op  18 oktober is de beurt aan de fam. C. Bosdijk, Rondweg 30 en aan de fam. H. Berends, Merellaan 15 ).
 
Op zondag 27 september zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Siks-Buist aan de Albatrosstraat en op 4 oktober bij de fam. Feunekes aan de Onstwedderweg.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Bericht van de kerkenraad
Tot op heden is het nog niet voorgekomen maar het zou een keer kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.
De kerkenraad.

Uit de gemeente.
Deze week zijn er allerlei berichten te vermelden. Verdriet en gemis bij de familie Henk Kingma na het overlijden van hun schoonvader en opa. Dhr. Feunekes is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. Op maandag 12 oktober is het de verjaardag van Marijke Hulzebos Ze wordt 37 jaar. Omdat ze dit weekend thuis is kan er, als u dat wilt, een kaartje naar Kerkstraat 9. Een week later op maandag 19 oktober hoopt Dhr. Feunekes, Onstwedderweg 71 zijn 90ste verjaardag te mogen vieren. Voor u beiden namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.
Daarnaast zijn er twee huwelijks jubilea. Op zaterdag 10 oktober is het 40 jaar geleden dat Dhr. en Mevr. Hallema, Kienholt 8 in het huwelijksbootje stapten en op zaterdag 17 oktober is het de huwelijksverjaardag van Jan en Uta de Jonge, Acacialaan 5. Zij zijn dan 45 jaar getrouwd. Namens ons allen een hartelijke gelukwens voor beide echtparen.
Verder is er nog babynieuws. Op 28 september is Tulin geboren. Zij is de dochter van Marcel en Nienke en de kleindochter van Harmannus en Rynette Horlings. Proficiat en geniet er van. In de afgelopen periode zijn er meerdere gemeenteleden die het “wonder” van de geboorte van een kleinkind mee mochten maken. Helaas krijgen wij dat, als gemeente, niet altijd mee, je spreekt elkaar immers amper. Ook zijn er droeve gebeurtenissen geweest voor enkele gemeenteleden door het overlijden van een geliefd familielid. Wij zijn lang niet altijd op de hoogte en daarom is het goed om vreugde en verdriet door te geven aan Jaap Nicolai en/of de scriba.
Via het kerkelijk bureau kwam het bericht dat we 4 nieuwe gemeenteleden mogen verwelkomen. Dhr. en Mevr. G. Messchendorp-Hensens en hun beide kinderen Beka Geertruida en Gerrit-Jan. Ze wonen aan de Vinkenlaan 22, 9663CN. Hartelijk welkom. We wensen dat jullie je spoedig “thuis” zullen voelen in onze gemeente.

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 23 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 18 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag Werelddiaconaat 18 oktober–9.30 uur–Da. W. van Noord - Assen
 
28 september 2020 28 september 2020
Zondag 4 oktober

…begint de dienst om 9.30 uur waarin de Werkgroep Eredienst voorgaat.
…is Miep van der Laan de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor Kerk en Israël en de 2de collecte voor de Diaconie.
…is er geen kindernevendienst.
…is de fam. A. Zweers, Kienholt 11 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk (Op 11 oktober is de fam. A. Hallema, Kienholt 8 aan de beurt).

De bloemen uit de kerk zijn op 27 september, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Siks-Buist aan de Albatrosstraat.

Bericht van de kerkenraad
Tot op heden is het nog niet voorgekomen maar het zou een keer kunnen gebeuren dat alle plaatsen bezet zijn in de eerst volgende Corona dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat u in dit geval, hoe spijtig ook, dan geen toegang krijgt tot deze dienst. Ter compensatie wordt u dan, indien gewenst, wel bovenaan de lijst geplaatst voor de daarop volgende dienst. U heeft dan gegarandeerd plek. We betreuren het dat het op deze manier moet. We kiezen er echter voor om ons als kerk aan de regels te houden en niet de grenzen op te zoeken. We rekenen op uw begrip. In deze helpt het ook dat als u een plek gereserveerd heeft maar toch niet komt dat dan even door te geven. Dat geeft weer ruimte aan anderen.

De kerkenraad.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.

 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.

 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.

 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.

 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 

 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.

Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente.
Op maandag 5 oktober is Mevr. G. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27 in Veendam jarig. Ze wordt dan 80 jaar. Namens ons allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.       

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 9 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 4 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 11 oktober
9.30 uur – Dhr. J. Nicolai

 
 
21 september 2020 21 september 2020
Zondag 27 september

…begint de dienst om 11.00 uur waarin Ds. B.L. v.d. Woude uit Winschoten voorgaat.
…is Dhr. Oppewal de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor het Vredeswerk.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. H. Horlings, Vinkenlaan 50 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op  4 oktober is de fam. A. Zweers, Kienholt 11 aan de beurt en op 11 oktober de fam. A. Hallema, Kienholt 8).

Op zondag 13 september zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij
Mevr. Berends aan de Merellaan en op 20 september bij Mevr. Bouland aan de Iepenlaan.

Schoonhouden Kerkhof.
Het rooster voor onderhoud van ons kerkhof is afgewerkt. Toch blijft er in de komende weken nog genoeg werk over. We gaan voorlopig nog door op de vrijdagmiddag. Als we hulp nodig hebben worden de medewerkers gebeld.
Kerkhofcommissie

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds enige tijd zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente.
Deze week mag ik u een verjaardag doorgeven. Op maandag 5 oktober is Mevr. G. Wichers, R.J. Niewoldstraat 27 in Veendam jarig. Ze wordt dan 80 jaar. Namens ons allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.       

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 9 oktober wordt bezorgd, kunt u t/m zondag 4 oktober, 17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 4 oktober – 9.30 uur – Werkgroep Eredienst -
De Luthersen zijn dan bij ons te gast.
 
14 september 2020 14 september 2020
Zondag 20 september…..

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Ds. F. Volbeda uit Groningen voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Diaconie en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er geen kindernevendienst.
…is de fam. J. Haan, Vinkenlaan 26 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.  (Op  27 september is de  fam. H. Horlings, Vinkenlaan 50 aan de beurt).

Op zondag 13 september zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij Mevr. Berends aan de Merellaan

Beraad van kerken.
Op 20 september zou er een vredesdienst gehouden worden, van het Beraad van kerken.
Helaas kan deze dienst vanwege het coronavirus geen doorgang vinden.
In iedere kerk zal nu een eigen dienst worden gehouden.
Het beraad van Kerken wenst ieder een goede gezegende dienst
Wij mogen gaan op de weg van Vrede
verbonden en aangeraakt
bemoedigd en geïnspireerd
door het Woord van Vrede.
Ook de oecumenische dienst van 15 november vindt ( door het coronavirus ) plaats in ieders eigen kerk.

Het Beraad van Kerken

Schoonhouden kerkhof:
Vrijdag 18 september, J.v.d. Laan, H. Buist, J. Kampinga, C. Bosdijk en A. Leutscher.
We beginnen om 13.30 uur.
Kerkhofcommissie

Oud papier.
Op zaterdag 19 september is er weer gelegenheid om uw oud papier te brengen bij de garage van de kerk. Dit kan tussen 9.00 en 11.00 uur.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds een aantal weken zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.

Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Uit de gemeente:
Mevr. Bouland is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, we wensen u namens de gemeente veel sterkte en beterschap toe.

Sjaloom en jaarboekje.
Begin oktober zullen de najaarssjaloom en het jaarboekje 2020/2021 verschijnen. Kopij voor de Sjaloom kunt u zenden aan liesbethjonker@hotmail.com of aan j.kampinga6@kpnplanet.nl
Om het jaarboekje weer up to date te krijgen graag alle wijzigingen hiervoor doorgeven aan Ciska j.kampinga6@kpnplanet.nl
Dit alles kan t/m aanstaande zondag 20 september.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 25 september wordt bezorgd, kunt u
t/m zondag 20 september,  17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Zondag 27 september – 11.00 uur – Ds. B.L. v.d. Woude - Winschoten
 
7 september 2020 7 september 2020
Zondag 13 september

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Da. E.de Vries-Baarlink uit  Coevorden voorgaat.
…is Gerda Goelema de organist.
…is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk en de 2de collecte voor de Zending.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. W. Pathuis, Vinkenlaan 38 aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk.
  (Op  20 september is de fam. J. Haan, Vinkenlaan 26 aan de beurt ).

Op zondag 30 augustus zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij de fam. Buiter aan de dr. Brouwerstraat  en op 6 september bij Mevr. Ottjes aan de Rondweg.

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds een aantal weken zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.

Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Werkgroep Eredienst.
De werkgroep eredienst vergadert op dinsdag 15 september om 19.30 uur.
Ciska

Even voorstellen:
Op 28 januari zijn wij verhuisd van Culemborg naar Nieuwe Pekela. Omdat ons hart naar het noorden trok (Derk is een Stadjer) besloten wij aan het einde van ons werkzame leven hierheen te verhuizen. We hoopten op prettige contacten in de kerk van Nieuwe Pekela, maar na een paar weken kerkgaan gooide Corona roet in het eten…..
Gelukkig kunnen wij weer naar de kerk op zondag en daar maken we, als het even kan ook gebruik van. Wij willen vanaf deze plaats iedereen hartelijk bedanken voor kaartjes en bloemen ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijk op 29 augustus.
Wij wonen aan de Dr. Harm Brouwerstraat. Hartelijke groet, Derk en Mieke Buiter

Sjaloom en jaarboekje.
Begin oktober zullen de najaarssjaloom en het jaarboekje 2020/2021 verschijnen. Kopij voor de Sjaloom kunt u zenden aan liesbethjonker@hotmail.com of aan j.kampinga6@kpnplanet.nl
Om het jaarboekje weer up to date te krijgen graag alle wijzigingen hiervoor doorgeven aan Ciska j.kampinga6@kpnplanet.nl
Dit alles kan t/m zondag 20 september.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 25 september wordt bezorgd, kunt u
t/m zondag 20 september,  17.00 uur inleveren bij Ciska Kampinga.

Dienst zondag 20 september – 9.30 uur – Ds. F. Volbeda - Groningen

 
 
31 augustus 2020 31 augustus 2020

Zondag 6 september - startzondag met Maaltijd van de Heer -

…begint de dienst om 9.30 uur waarin Dhr. Jaap Nicolai voorgaat.
…is Adriaan Mollema de organist.
…is de 1ste collecte de Avondmaalscollecte bestemd voor Beiroet en de 2de collecte voor de Kerk.
…is er kindernevendienst.
…is de fam. M. Fieret, Vinkenlaan 32  aan de beurt voor bloemen in en uit de kerk. (Op 13 september is de  fam. W. Pathuis, Vinkenlaan 38 aan de beurt).

Bericht van de kerkenraad:

Beste mensen,
Begin juni heeft de kerkenraad besloten tot het houden van aangepaste diensten in ons kerkgebouw. Voornaamste reden om hiertoe te besluiten was het vooruitzicht dat een oplossing voor de Corona nog wel even op zich zou kunnen laten wachten en dat we niet zo lang de deuren gesloten willen houden.

Nu, halverwege augustus, kijken we met tevredenheid terug op de aangepaste diensten die tot op heden gehouden zijn. Ook kijken we vooruit. En dan met name naar de startzondag. We zien af van een uitgebreid programma. We zien geen mogelijkheden om binnen de beperkende maatregelen iets te organiseren waarbij “ontmoeten” centraal zou staan. Wel organiseren we een dienst op startzondag zoals we die de afgelopen periode gewend zijn, uitgebreid met een avondmaal.

Om de Maaltijd van de Heer op een verantwoorde wijze te vieren slaan we de vredegroet, middels het schudden van handen, over. Er is voor gekozen om op het liedboekplankje bij de aangewezen zitplaatsen een bekertje en stukje brood klaar te zetten. Op deze manier kunnen we gezamenlijk en allen tegelijkertijd het Avondmaal vieren.We denken op deze manier veilig het avondmaal te kunnen vieren en toch weer iets belangrijks toe te kunnen voegen. Zeker zo aan het begin van een nieuw seizoen.

Ondanks dat we denken een veilige manier van avondmaal vieren aan te kunnen bieden, moet iedereen zelf besluiten om al dan niet te komen. Als u besluit te komen dan wel graag op de gebruikelijke manier aanmelden.

Namens de kerkenraad, Eddie Jonker.

Op zondag 30 augustus zijn de bloemen, met een groet van de gemeente, bezorgd bij de Fam. Buiter, Dr. Brouwerstraat

Schoonhouden Kerkhof.
zaterdag 5 september - A. Leutscher en J. Mellius
( zaterdag 12 september, H. Buist, J. Smid en J.P. Frericks )
Aanvang: 8.30 uur
Kerkhofcommissie

Bericht van de koster.
Beste mensen, Sinds een aantal weken zijn we, na aanmelding, weer welkom in de kerk en voor velen is dat een heel fijn gevoel.
Omdat juist de kerk een plek is waar je je veilig moet kunnen voelen zijn er een aantal regels opgesteld. Als je de tekening bekijkt zijn het er veel. Dat valt echter mee.
Ik zal ze in het kort nog even duidelijk maken.
 1. Ontvangst bij de deur en handen desinfecteren.
 2. Bij de deur van de kerk even wachten totdat ik u een plaats aanwijs.
 3. Er zijn inmiddels banken voor dubbele zitplaatsen en banken voor enkele zitplaatsen.
 4. Aan de zijkanten van de bank staan blauwe lijnen. Deze staan precies 1.5 meter van het zijpad waar men nog langs moet kunnen lopen. Dus de zitplaats is na de blauwe lijn.
 5. Op het plankje voor de zitplaats staan groene stickers met een 1 er op. Dit zijn de plaatsen waar u kunt gaan zitten. 
 6. Er is voor gekozen om nog niet te zingen maar te luisteren naar een zanggroepje.
Ik weet dat het er op heel veel plaatsen alweer makkelijker met de regels omgegaan wordt maar wij willen uw en onze veiligheid waarborgen door bovenstaande regels te handhaven.
En verder……………ik ben heel blij dat ik jullie op zondag weer mag ontmoeten.
Een hartelijke groet van Reiny Bosdijk.


Collectemunten.
In verband met vakantie kunnen er in de eerste twee weken van september geen collectemunten worden besteld.

Sjaloom en jaarboekje.
Begin oktober zullen de najaarssjaloom en het jaarboekje 2020/2021 verschijnen. Kopij voor de Sjaloom kunt u zenden aan liesbethjonker@hotmail.com of aan j.kampinga6@kpnplanet.nl
Om het jaarboekje weer up to date te krijgen graag alle wijzigingen hiervoor doorgeven aan Ciska j.kampinga6@kpnplanet.nl
Dit alles kan t/m zondag 20 september.
Redactie

Kopij voor de volgende kerkbode.
Kopij voor de volgende kerkbode, welke op 11 september wordt bezorgd, kunt u deze keer t/m zondag 6 september,  17.00 uur inleveren bij Rynette Horlings.

Dienst zondag 13 september – 9.30 uur – Da. E.de Vries-Baarlink  Coevorden
 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst, 1e Advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 2e Advent
datum en tijdstip 06-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 3e Advent
datum en tijdstip 13-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

 
Actief oud is goud. Met Hilbrand Buist

Naar nieuws
 
Terugkijken opgenomen kerkdiensten
  Afspelen Paasdienst
  Afspelen dienst 10 mei
  Afspelen Pinksterdienst
 
Sjaloom oktober 2020, digitaal
 
Deurcollecte 2e half jaar 2020

Meer informatie 
 
Nieuws pagina
05/01 Overhandiging cheque 2019
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom oktober 2020
1/11   Symbolische schikking 1 Nov.
 
Project 2020, Werkgroep ontwikkelingshulp

 Meer informatie 
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Kerk & Belasting
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
Programma "Over de Brug" 2020

 Meer informatie
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.