Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Deurcollecte 1e halfjaar 2020 Deurcollecte 1e halfjaar 2020

De Diakonie heeft als bestemming voor de deurcollecte, ook in het 2e halfjaar van 2020, gekozen voor de stichting VPTZ Oost Groningen.
 

De stichting VPTZ Oost Groningen is werkzaam in Oost Groningen De stichting is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt van de VPTZ in Amersfoort en is deelnemer in het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Groningen en Zuid-Groningen.

Wat is Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de zorg aan stervenden. Aan mensen in de laatste fase van hun leven. De zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Er is aandacht voor verschillende moeilijkheden in deze fase, zoals lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet, verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de patiënt en naar de naaste(n).
In de palliatieve zorg wordt de patiënt ondersteund om zo actief mogelijk te kunnen leven en worden de naasten geholpen bij het omgaan met de patiënt en bij de rouwverwerking na het overlijden. De belangrijkste doelen zijn: het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden en het ondersteunen bij de afronding van het beslaan. Uitgangspunten zijn de klachten en vragen van de patiënt en naaste(n). De laatste fase van het leven wordt ook wel terminale fase genoemd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft de volgende definitie van palliatieve zorg:
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele  aard.


Uit deze definitie blijkt dat het bij palliatieve zorg niet alleen gaat om behandeling en begeleiding van pijn en andere medische symptomen. Er is ook aandacht voor de psychosociale en de geestelijke  problematiek, voor familie en mantelzorgers. Hoe met verlies om te gaan en te accepteren, rouwverwerking, nazorg en begeleiding.

Vrijwilligers
Er zijn momenteel 42 vrijwilligers zorgzaam voor cliënten van de VPTZ in Oost Groningen.
Deze vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd voor dit werk. Zelfontplooiing, het benutten van eigen  ervaringen of iets willen betekenen voor mensen die bezig zijn afscheid te nemen van het leven, zijn vaak de belangrijkste redenen om vrijwilliger te worden. Vrijwilligers zijn verplicht een cursus te volgen voordat zij worden ingezet. De cursus bestaat uit 8 dagdelen en wordt gegeven door verschillende gastdocenten. De cursus is speciaal gericht op de sociale en emotionele aspecten van de zorg voor palliatieve terminale patiënten. De vrijwilligers worden niet betaald, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed. De inzet is echter niet vrijblijvend. Zij zijn gebonden aan de vooraf gemaakte afspraken.
De vrijwilligers zijn goed in staat een relatie met de mantelzorger en de cliënt op te bouwen, hierbij staan vertrouwen, privacy en toewijding centraal. Zij zijn altijd op de achtergrond aanwezig.

Steun VPTZ
Uw kunt ook zelf doneren op rekening NL15RABO0119642786 van Stichting Vrienden VPTZ Oost-Groningen.


 Naar website VPTZ Oost - Groningen

 

 
Deurcollecte 2e halfjaar 2019 Deurcollecte 2e halfjaar 2019

t.b.v. Ondersteuning AMV-ers in Ter Apel.

Wat is AMV?
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.
Regelmatig komen kinderen zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland om asiel aan te vragen. Als dit gebeurt, wordt eerst onderzocht of het kind bescherming nodig heeft. En in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) is:

  • bij aankomst in Nederland minderjarig (jonger dan 18 jaar);
  • afkomstig van buiten de Europese Unie (EU);
  • naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de jongere heeft.

Verschil asielprocedure amv en meerderjarige vreemdeling
Een amv die bescherming nodig heeft, krijgt een asielvergunning. Net als een volwassen asielzoeker. Wel wordt er bij amv’s rekening mee gehouden dat ze minderjarig zijn:

  • Amv's krijgen een voogd toegewezen tot ze 18 jaar worden of Nederland verlaten.
  • Amv’s jonger dan 15 jaar worden opgevangen door pleeggezinnen onder verantwoordelijkheid van Nidos. Kan een amv jonger dan 15 jaar niet geplaatst worden in een opvanggezin? Of is een amv’s 15 jaar of ouder? Dan wordt de amv door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opgevangen. Dit gebeurt in bij elkaar gelegen kleinschalige opvanglocaties voor jongeren met 24-uursbegeleiding.

In de begeleiding wordt rekening gehouden met hun mogelijkheden: integratie als er een vergunning is verleend of terugkeer als de aanvraag is afgewezen. Amv’s in de COA-opvang met een verblijfsvergunning plaatst Nidos in kleinschalige opvang zoals kleine wooneenheden of kleine woongroepen. Van hieruit kunnen zij aan hun inburgering werken.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kent speciale hoorruimtes voor kinderen onder de 12 jaar. Onder andere met speelgoed. Ook zijn er speciale medewerkers die kinderen kunnen horen. Door hun manier van vragen stellen houden zij er rekening mee dat de asielzoeker minderjarig is.
Amv's hebben in Nederland recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding.

Bijna elke vreemdeling/vluchteling die in Nederland wordt aangetroffen of asiel wil aanvragen komt via Ter Apel voor registratie en de eerste dagen in de opvang, aanmeldgehoor immigratie, medische intake in afwachting op een vervolglocatie.
Bij aankomst in Ter Apel hebben AMV'ers vaak weinig tot geen bagage, omdat ze die via de reis verloren zijn of teveel belast zijn door de tassen. In Ter Apel proberen we de jongeren te voorzien van extra basisbenodigdheden als; sokken, ondergoed en een extra setje kleding om te kunnen afwisselen en de andere kleding te wassen.
Vaak zijn de betreffende kledingstukken die worden uitgedeeld gedoneerd, hierbij is aan sokken en bijvoorbeeld ondergoed vaak een tekort omdat dit niet gedoneerd word of niet meer in goede staat is.

Uw bijdrage wordt besteed aan aan deze goederen die door de begeleiding aan hun wordt verstrekt. 
De diaconie beveelt deze deurcollecte van harte bij u aan.

 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst, 1e Advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 2e Advent
datum en tijdstip 06-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 3e Advent
datum en tijdstip 13-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

 
Actief oud is goud. Met Hilbrand Buist

Naar nieuws
 
Terugkijken opgenomen kerkdiensten
  Afspelen Paasdienst
  Afspelen dienst 10 mei
  Afspelen Pinksterdienst
 
Sjaloom oktober 2020, digitaal
 
Deurcollecte 2e half jaar 2020

Meer informatie 
 
Nieuws pagina
05/01 Overhandiging cheque 2019
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom oktober 2020
1/11   Symbolische schikking 1 Nov.
 
Project 2020, Werkgroep ontwikkelingshulp

 Meer informatie 
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Kerk & Belasting
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
Programma "Over de Brug" 2020

 Meer informatie
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.