Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Privacyverklaring kerk Privacyverklaring kerk
Privacyverklaring Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela        
        
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
        
Contactgegevens
·         www.nieuwe-pekela.protestantsekerk.net 
·         scriba-gk.nwpekela@kpnmail.nl
·         Scriba p/a Kerkstraat 1, 9663CA Nieuwe Pekela
      
De scriba is aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij/zij is te bereiken via scriba-gk.nwpekela@kpnmail.nl 
        
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van deze kerkelijke gemeente. Deze worden bijgehouden in het Protestantse ledenbestand LRP.
        
·         Voor- en achternaam
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummers
·         E-mail adres
·         Geslacht
·         Geboortedatum
·         Doop- en/of belijdenisdatum en plaats
·         Trouwdatum en plaats
·         Overlijdensdatum en plaats
·         Burgerlijk staat en naam partner
·         Bankrekening nummer
        
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela verwerkt voor sommige aangesloten personeelsleden en vrijwilligers het Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor de afhandeling van de opgaaf inkomsten belasting/premie volksverzekering.
        
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand LRP (Leden Registratieprogramma Protestantse kerk) voor de volgende doelen:
        
·         Het afspreken van pastorale bezoeken.
·         Het bijhouden van verjaardagen en jubilea van leden.
·         Het samenstellen van jaarboekje met adresgegevens.
·         Het bepalen van de wijkindeling       
 
Geautomatiseerde besluitvorming
De Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. een lid van de kerkenraad) tussen zit.
 
De Gereformeerde kerk gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:
        
·         Leden programma van de Protestantse kerk Nederland, LPR
·         Boekhoudprogramma Agro
·         Microsoft Office 365 (opgeslagen binnen de Europese unie)
·         Website kerk via Protestantsekerk.net
        
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
De Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het gaat hier over de gegevens van leden en overleden leden.
        
Cookies
Op de website van Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser mee stuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.        
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (verwijderen kan alleen als u uw lidmaatschap beëindigd). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela.
        
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar scriba-gk.nwpekela@kpnmail.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs) , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.
        
de Gereformeerde kerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via de volgende link: Autoriteitenpersoonsgegevens.nl
        
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
de Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze scriba via scriba-gk.nwpekela@kpnmail.nl of via een ander lid van de kerkenraad.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.