Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

De Kerkenraad is kerkordelijk bezien (eind)verantwoordelijk voor alle kerkelijke aangelegenheden binnen onze gemeente en bestaat momenteel uit:
• 1 ouderling / preses
• 1 ouderling / scriba
• 1 ouderling / kerkrentmeester
• 1 jeugd ouderlingen/diaken
• 1 seniorenouderling
• 4 diakenen
• 1 kerkelijk werker / adviseur

In totaal bestaat de kerkenraad nu uit 10 leden. De kerkenraad vergadert eens in de zes weken. Mocht het noodzakelijk zijn, kan de kerkenraad altijd bijeen-geroepen worden.
De vergaderingen zijn ook, in overleg, voor gemeenteleden toegankelijk.

Moderamen
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en fungeert in principe als dagelijks bestuur van de kerkenraad.
Het moderamen bestaat formeel momenteel uit de navolgende kerkenraadsleden:
• ouderling/preses
• ouderling /scriba
• voorzitter van de diaconie
• ouderling/kerkrentmeester, assessor.

In totaal bestaat het moderamen uit 4 leden. Het moderamen vergadert als regel 1 keer per zes weken, een week vóór de kerkenraadsvergadering.
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.