Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

De Kerkenraad is kerkordelijk bezien (eind)verantwoordelijk voor alle kerkelijke aangelegenheden binnen onze gemeente en bestaat momenteel uit:
• 1 ouderling / preses
• 1 ouderling / scriba
• 1 ouderling / kerkrentmeester
• 1 jeugd ouderlingen/diaken
• 1 seniorenouderling
• 4 diakenen
• 1 kerkelijk werker / adviseur

In totaal bestaat de kerkenraad nu uit 10 leden. De kerkenraad vergadert eens in de zes weken. Mocht het noodzakelijk zijn, kan de kerkenraad altijd bijeen-geroepen worden.
De vergaderingen zijn ook, in overleg, voor gemeenteleden toegankelijk.

Moderamen
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en fungeert in principe als dagelijks bestuur van de kerkenraad.
Het moderamen bestaat formeel momenteel uit de navolgende kerkenraadsleden:
• ouderling/preses
• ouderling /scriba
• voorzitter van de diaconie
• ouderling/kerkrentmeester, assessor.

In totaal bestaat het moderamen uit 4 leden. Het moderamen vergadert als regel 1 keer per zes weken, een week vóór de kerkenraadsvergadering.
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst, 1e Advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 2e Advent
datum en tijdstip 06-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 3e Advent
datum en tijdstip 13-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

 
Actief oud is goud. Met Hilbrand Buist

Naar nieuws
 
Terugkijken opgenomen kerkdiensten
  Afspelen Paasdienst
  Afspelen dienst 10 mei
  Afspelen Pinksterdienst
 
Sjaloom oktober 2020, digitaal
 
Deurcollecte 2e half jaar 2020

Meer informatie 
 
Nieuws pagina
05/01 Overhandiging cheque 2019
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom oktober 2020
1/11   Symbolische schikking 1 Nov.
 
Project 2020, Werkgroep ontwikkelingshulp

 Meer informatie 
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Kerk & Belasting
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
Programma "Over de Brug" 2020

 Meer informatie
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.