Protestantse Kerk in Nederland
 
 
BERICHT VAN DE KERKENRAAD BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Na lange tijd is het eindelijk weer zover. We zijn weer welkom in de kerk.
Er zijn wel regels waar we ons aan moeten houden maar we kunnen in elk geval de kerkdienst meemaken. Zondag 12 juli zal de eerste dienst gehouden worden. In navolging van het RIVM is een protocol opgesteld.
    
Protocol kerkbezoek.
De kerkenraad heeft geconstateerd dat na 1 juli er, om voldoende afstand te houden, ca. 60 gemeenteleden gelijktijdig de kerk kunnen bezoeken.

Voordat u de kerkdienst kan bijwonen:
Wij vragen u om niet naar de kerk te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts hebt.

Aanmelden:

 • Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan in de week voorafgaande aan de dienst. Hiervoor kunt u bellen met Reiny Bosdijk: 0597-646571, ‘s avonds van 19:00-21:00 uur
Aankomst kerkbezoek:
 • Houdt 1,5 meter afstand, kom dus niet op het laatste moment.
 • De gemeenteleden die in het rechter vak in de kerk zitten, dienen via de toreningang binnen te komen.
 • De gemeenteleden die in het linker vak zitten, komen via de Kerkstraat ingang binnen.
Ontvangst:
 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een coördinator die u vraagt of u Corona gerelateerde klachten hebt. Hij/zij controleert of u zich heeft aangemeld en vraagt u uw handen te desinfecteren.
 • Hij/zij stuurt u door naar de kerkzaal. (de garderobe mag niet worden gebruikt. Neem uw jas mee de kerk in).
 • In de kerkzaal volgt u de aangegeven looproute (zie download kerkindeling onderaan). U kunt niet op een zelfgekozen plaats gaan zitten. De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld.
 • Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk waar u kan gaan zitten. De banken welke als zodanig zijn gekenmerkt blijven leeg om voldoende afstand te houden.
 • Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten. Andere leden dienen 1,5 meter afstand te houden.
 • Tijdens de kerkdienst mag er niet worden gezongen en er wordt niet gecollecteerd. (dit kan in de mandjes bij de uitgang).
Na afloop van de dienst:
 • Op aanwijzing van de coördinatoren verlaat u, beginnende bij de achterste banken, via de aangegeven looproute de kerkzaal en de kerk. Er is geen koffiedrinken. U verlaat direct de kerk. Houd 1,5 meter afstand

        De Kerkenraad

Indeling kerk downloaden

 
Logo Logo

 

Uitleg bij ons logo.

Het verbeeldt het veelkleurige raam boven de preekstoel, een venster op de hemel.
De gemeente is een initiatief van boven en van beneden en als het goed is ontmoeten hemel en aarde elkaar daar.
Het is door dit raam dat hemel en aarde met elkaar in verbinding staan.
Onze verbondenheid met de Protestantse Kerk in Nederland  komt tot uiting in de gebruikte kleuren, die ontleend zijn aan het logo van de PKN.


Het logo is ontworpen door Niek Bosdijk

 
Onze kerk Onze kerk


Foto en film gemaakt met drone door Wouter Heikens

    Meerdere foto's
   Film Kerk en Kerkhof

 
Welkom Welkom

Tekst: Greet Brokerhof - van der Waa
Foto’s en compositie: Maarten Fieret

 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst 19 juli 2020, Lutherse Gemeente is te gast
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09:30 uur
U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 09:30 uur
U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-08-2020 om 09:30 uur
U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

 
Terugkijken opgenomen kerkdiensten
  Afspelen Paasdienst
  Afspelen dienst 10 mei
  Afspelen Pinksterdienst
 
Deurcollecte 2e half jaar 2020

Meer informatie 
 
Nieuws pagina
14/10 Doopdienst Hugo en Aron Haan
05/01 Overhandiging cheque 2019
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
06/10 Sjaloom oktober 2019
08/03 Symbolische schikking 2e 40 dagen
 
Project 2020, Werkgroep ontwikkelingshulp

 Meer informatie 
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Kerk & Belasting
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
Programma "Over de Brug" 2020

 Meer informatie
 
Sjaloom maart 2020, digitaal
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.