Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Zondag 29 nov 2020  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. I. de Boer
Kerkdienst, 1e Advent
Ouderling: Mevr. C. Löhr
Organist: Dhr. F. Oppewal

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN

Diaken: 

1e. Collecte: Diaconie
2e. Collecte: Kerk
Deurcollecte:
AMV ter Apel (t.b.v. Allenstaande minderjarige vluchtelingen)

Kindernevendienst: 

Orde van dienst

Welkom en Mededelingen

Aanvangslied:                  Lied 25: 1, 2 en 3

Votum:                   V.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader     
          en de Zoon en de Heilige Geest.
Begroeting:            V.: De HEER zij met u!
Bemoediging:         V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
                                 Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Adventsproject Kindernevendienst
Projectlied: ”Ik heb voor jouw een goed bericht” : vers 1
                                                         (op de melodie van lied 767)
Kyriegebed  

Zingen smeeklied:            Lied 451: 1, 2 en 5

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Eerste lezing:                   Jesaja 64: 1 t/m 8

Zingen:                           Lied 85: 1 en 4

Tweede lezing:                Marcus 13: 24 t/m 37

Zingen:                           Lied 462: 1, 2, 3 en 6 

Prediking

Orgelspel
Kindernevendienst komt terug

Gebeden met kindergebed, dank, voorbede, stil gebed en “Onze Vader”

Slotlied:                          Lied 751: 1, 4 en 5 

Zegen

Gezongen Amen

 

terug
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.