Protestantse Kerk in Nederland
 
 
zo 29 nov 2020  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. I. de Boer
Kerkdienst, 1e Advent
Ouderling: Mevr. C. Löhr
Organist: Dhr. F. Oppewal

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN

Diaken: 

1e. Collecte: Diaconie
2e. Collecte: Kerk
Deurcollecte:
AMV ter Apel (t.b.v. Allenstaande minderjarige vluchtelingen)

Kindernevendienst: 

Orde van dienst

Welkom en Mededelingen

Aanvangslied:                  Lied 25: 1, 2 en 3

Votum:                   V.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader     
          en de Zoon en de Heilige Geest.
Begroeting:            V.: De HEER zij met u!
Bemoediging:         V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
                                 Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Adventsproject Kindernevendienst
Projectlied: ”Ik heb voor jouw een goed bericht” : vers 1
                                                         (op de melodie van lied 767)
Kyriegebed  

Zingen smeeklied:            Lied 451: 1, 2 en 5

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Eerste lezing:                   Jesaja 64: 1 t/m 8

Zingen:                           Lied 85: 1 en 4

Tweede lezing:                Marcus 13: 24 t/m 37

Zingen:                           Lied 462: 1, 2, 3 en 6 

Prediking

Orgelspel
Kindernevendienst komt terug

Gebeden met kindergebed, dank, voorbede, stil gebed en “Onze Vader”

Slotlied:                          Lied 751: 1, 4 en 5 

Zegen

Gezongen Amen

 

terug
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst, 1e Advent
datum en tijdstip 29-11-2020 om 09:30 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 2e Advent
datum en tijdstip 06-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

Kerkdienst, 3e Advent
datum en tijdstip 13-12-2020 om 11:00 uur

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN
meer details

 
Actief oud is goud. Met Hilbrand Buist

Naar nieuws
 
Terugkijken opgenomen kerkdiensten
  Afspelen Paasdienst
  Afspelen dienst 10 mei
  Afspelen Pinksterdienst
 
Sjaloom oktober 2020, digitaal
 
Deurcollecte 2e half jaar 2020

Meer informatie 
 
Nieuws pagina
05/01 Overhandiging cheque 2019
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom oktober 2020
1/11   Symbolische schikking 1 Nov.
 
Project 2020, Werkgroep ontwikkelingshulp

 Meer informatie 
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Kerk & Belasting
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
Programma "Over de Brug" 2020

 Meer informatie
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.