Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Zondag 6 dec 2020  om 11:00 uur
Voorganger: Ds. B.L. van der Woude
Kerkdienst, 2e Advent
Ouderling: Mevr. A. Mollema
Organist: Mevr. M. van der Laan

U DIENT ZICH AAN TE MELDEN

Diaken: 
1e. Collecte: Kerk
2e. Collecte: Kerk in Actie
Deurcollecte: Palliatieve zorg Oost-Groningen


Kindernevendienst: 

Orde van dienst


Welkom en Mededelingen

Intochtlied: Lied 80: 1

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen:Lied 80 : 2 

Project KND: Het beste nieuws
Projectlied: couplet 1 en 2

Kyriegebed besloten met Lied 301 f

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing uit de profeten: Jesaja 40 : 1 -11

Zingen: Lied 439 : 1 en 2

Evangelielezing: Johannes 1 : 19 - 28

Zingen: Lied 339b

OVERDENKING

Orgelspel

Zingen: Lied 462

Kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 441 : 1, 3 en 6

Zegen. 

 

terug
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

Kerkdienst, Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur
AANMELDEN IS NIET MOGELIJK
ONLINE DIENST

meer details

 
Deurcollecte 1e half jaar 2021

Meer informatie 
 
Sjaloom maart 2021, digitaal
 
Nieuws pagina
26/01 Bijzondere kerkdiensten
27/03 Onderhoud kerkhof
06/04 Toch een beetje Palmpasen
18/10 Actief oud is goud
21/12 Livestream kerkdienst
 
Gewijzigd op Site
16/07 Drone foto's Kerk en Kerkhof 
16/07 Drone film Kerk en Kerkhof
22/10 Sjaloom december 2020
  6/04 Symbolische schikking 40-dagentijd
 
Collectemunten bestellen

De bestelling van de collectemunten bij Jan v.d. Laan
 Meer informatie
 
Website beheer
Voor opmerkingen, toevoegingen en/of fouten graag een mail sturen naar
site-gk.nwpekela@kpnmail.nl
 
Kerkdienst gemist

 

 

 
Gereformeerde kerk Nw. Pekela 180 jaar

 Historie van onze kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.